VBG MechMatic

Med regelmessige luftstøt holder VBG MechMatic koblingsmekanismen ren. På den måten reduseres behovet for smøre middel sammenlignet med tradisjonell smøring. Derfor kan oljen sprøytes inn som en tynn oljetåke, noe som er positivt både for driftsøkonomien og miljøet.

Spesifikasjon Delnr.

VBG MechMatic 24V
VBG MechMatic 12V
Vekt

07-113000
07-115100
2,52 kg
Typegodkjenning nr: E5*10R-05142

Tillegg

Spesifikasjon                    Delnr.

VBG Mekolje

Kablingssats 3.0 12 m
alt.
Kablingssats 3.0 16 m

49-005500

09-182600

09-182500