VBG Gavl - Trekkbjelke - EDS

VBG Gavlsats EDS DAF
Det. nr. 20-112078

Gavlsettet EDS er beregnet for halvt underliggende montering av trekkbjelke.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?

Passer til trekkbjelke