VBG Boltesett


Det. nr. 21-724400

Bruk alltid riktig type skrue, med riktig lengde. Dette er et sikkerhetsspørsmål, siden feil skruelengde kan påvirke systemets holdbarhet. Velg også skruer av riktig kvalitet for å oppnå best mulig korrosjonsbeskyttelse og funksjon. VBGs bolter har en overflatebehandling som tar hensyn til omkringliggende materiale, og som beskytter mot korrosjon opptil dobbelt så lenge som sinkjern i saltspraytester.
skruvar

Bolten er viktig!

Det er veldig viktig at VBG-systemet monteres med riktig type bolter med riktig lengde. Dette er et sikkerhetsspørsmål. Feil bolt kan påvirke systemets holdbarhet!

VBGs bolter har en overflatebehandling som tar hensyn til omkringliggende materiale, og som beskytter mot korrosjon opptil dobbelt så lenge som sinkjern i saltspraytester.

 

•  Kvalitet 10,9 er sink-aluminium-behandlet for å unngå hydrogensprøhet.

 

Velg alltid bolter med så liten potensialforskjell som mulig til omkringliggende materiale for å minimere korrosjon.

Slik velger du riktig boltlengde