VBG Performance Value Calculator

VBG
Performance Value
Calculator

Beregn
Beregn belastningsverdiene
Vurder koblingsutstyr

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Velg kombinasjon

Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Trekkvogn + semitrailer
Trekkvogn + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Trekkvogn + semitrailer + kjerre
Trekkvogn + semitrailer + kjerre
Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer
Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train)
Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train)

Spesialkombinasjoner

Følgende kombinasjoner er tillatt brukt lokalt i markedene nedenfor i henhold til nasjonale bestemmelser.

Finland
Trekkvogn + semitrailer + tilhenger leddet tilhengerdrag
Trekkvogn + semitrailer + tilhenger leddet tilhengerdrag
Lastebil + fulltrailerlink med leddet tilhengerdrag + semitrailer
Lastebil + fulltrailerlink med leddet tilhengerdrag + semitrailer
Lastebil + dolly + link + semitrailer
Lastebil + dolly + link + semitrailer
Sverige
Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer
Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer
Lastebil + dolly + link + semitrailer
Lastebil + dolly + link + semitrailer

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag

Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag detailed Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag coupling Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag main Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og tilhenger.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere D-verdi enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

For å kunne vurdere kombinasjonen din må du angi både kjøretøyverdiene og de sertifiserte belastningsverdiene for hver enkelt komponent i koblingsutstyret.

Sertifiserte belastningsverdier for komponentene i koblingsutstyret finnes på typeskiltet som er festet til komponenten, eller i dokumentasjonen. Du kan også finne sertifiserte belastningsverdier for de aktuelle produktene på vbg.no.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier
Trekkbjelke Lastebil
Kobling Lastebil
Trekksteng Slepehenger

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag

Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag detailed Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag coupling Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag main Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag tradeoff

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften. Denne verdien skiller mellom biler med luftfjæring og biler med en annen type fjæring.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere Dc- og V-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen. 

For å kunne vurdere kombinasjonen din må du angi både kjøretøyverdiene og de sertifiserte belastningsverdiene for hver enkelt komponent i koblingsutstyret.

Sertifiserte belastningsverdier for komponentene i koblingsutstyret finnes på typeskiltet som er festet til komponenten, eller i dokumentasjonen. Du kan også finne sertifiserte belastningsverdier for de aktuelle produktene på vbg.no.

Beregningen er basert på en S-verdi på 1000 kg.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier
Trekkbjelke Lastebil
Kobling Lastebil
Trekkøye Kjerre

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Trekkvogn + semitrailer

Trekkvogn + semitrailer detailed Trekkvogn + semitrailer coupling Trekkvogn + semitrailer main Trekkvogn + semitrailer tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom trekkvogn og semitrailer.

For denne kombinasjonen tar man hensyn til maksimalt kingbolttrykk, som kan begrenses av både totalvekt på trekkvogn, maksimalt kingbolttrykk på semitraileren og maksimalt kingbolttrykk på fast eller flyttbar svingskive.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere D-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen. 

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Lastbil + dolly + semitrailer

Lastbil + dolly + semitrailer detailed Lastbil + dolly + semitrailer coupling Lastbil + dolly + semitrailer main Lastbil + dolly + semitrailer tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og tilhenger.

D er referanseverdien for svingskivens koblingspunkt.

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og dolly med stivt tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften. 

For dolly med stivt tilhengerdrag må Dc- og V-belastningsverdien til det valgte koblingsutstyret overstige de beregnede verdiene. For dolly med leddet tilhengerdrag skal D-belastningsverdien til koblingsutstyret overstige den beregnede Dc-verdien til dollyen. 

For å kunne vurdere kombinasjonen din må du angi både kjøretøyverdiene og de sertifiserte belastningsverdiene for hver enkelt komponent i koblingsutstyret.

Sertifiserte belastningsverdier for komponentene i koblingsutstyret finnes på typeskiltet som er festet til komponenten, eller i dokumentasjonen. Du kan også finne sertifiserte belastningsverdier for de aktuelle produktene på vbg.no.

Beregningen er basert på en S-verdi på 1000 kg.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier
Trekkbjelke Lastebil
Kobling Lastebil
Trekkøye dolly

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Trekkvogn + semitrailer + kjerre

Trekkvogn + semitrailer + kjerre detailed Trekkvogn + semitrailer + kjerre coupling Trekkvogn + semitrailer + kjerre main Trekkvogn + semitrailer + kjerre tradeoff

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften. Denne verdien skiller mellom biler med luftfjæring og biler med en annen type fjæring.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere Dc- og V-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

For å kunne vurdere kombinasjonen din må du angi både kjøretøyverdiene og de sertifiserte belastningsverdiene for hver enkelt komponent i koblingsutstyret.

Sertifiserte belastningsverdier for komponentene i koblingsutstyret finnes på typeskiltet som er festet til komponenten, eller i dokumentasjonen. Du kan også finne sertifiserte belastningsverdier for de aktuelle produktene på vbg.no.

Beregningen er basert på en S-verdi på 1000 kg.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier
Trekkbjelke semitrailer
Kobling semitrailer
Trekkøye Kjerre

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer

Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer detailed Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer coupling Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer main Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer tradeoff

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og tilhenger med stivt tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften. Denne verdien skiller mellom biler med luftfjæring og biler med en annen type fjæring.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere Dc- og V-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

For dolly med stivt tilhengerdrag må Dc- og V-belastningsverdien til det valgte koblingsutstyret overstige de beregnede verdiene. For dolly med leddet tilhengerdrag skal D-belastningsverdien til koblingsutstyret overstige den beregnede Dc-verdien til dollyen. 

For å kunne vurdere kombinasjonen din må du angi både kjøretøyverdiene og de sertifiserte belastningsverdiene for hver enkelt komponent i koblingsutstyret.

Sertifiserte belastningsverdier for komponentene i koblingsutstyret finnes på typeskiltet som er festet til komponenten, eller i dokumentasjonen. Du kan også finne sertifiserte belastningsverdier for de aktuelle produktene på vbg.no.

Beregningen er basert på en S-verdi på 1000 kg.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier
Trekkbjelke semitrailer
Kobling semitrailer
Trekkøye dolly

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag

Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag detailed Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag coupling Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag main Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag tradeoff

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og tilhenger med stivt tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften. Denne verdien skiller mellom biler med luftfjæring og biler med en annen type fjæring.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere Dc- og V-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

For å kunne vurdere kombinasjonen din må du angi både kjøretøyverdiene og de sertifiserte belastningsverdiene for hver enkelt komponent i koblingsutstyret.

Sertifiserte belastningsverdier for komponentene i koblingsutstyret finnes på typeskiltet som er festet til komponenten, eller i dokumentasjonen. Du kan også finne sertifiserte belastningsverdier for de aktuelle produktene på vbg.no.

Beregningen er basert på en S-verdi på 1000 kg.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier
A - Trekkbjelke lastebil
A - Kobling lastebil
A - Trekkøye kjerre 1
B - Trekkbjelke kjerre 1
B - Kobling kjerre 1
B - Trekkøye kjerre 2

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train)

Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train) detailed Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train) coupling Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train) main Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train) tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom trekkvogn og semitrailere.

For denne kombinasjonen tar man hensyn til maksimalt kingbolttrykk, som kan begrenses av både totalvekt på trekkvogn, maksimalt kingbolttrykk på semitraileren og maksimalt kingbolttrykk på fast eller flyttbar svingskive.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere D- og U-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Trekkvogn + semitrailer + tilhenger leddet tilhengerdrag

Trekkvogn + semitrailer + tilhenger leddet tilhengerdrag detailed Trekkvogn + semitrailer + tilhenger leddet tilhengerdrag coupling Trekkvogn + semitrailer + tilhenger leddet tilhengerdrag main Trekkvogn + semitrailer + tilhenger leddet tilhengerdrag tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom trekkvogn og tilhenger med leddet tilhengerdrag.

For denne kombinasjonen tar man hensyn til maksimalt kingbolttrykk, som kan begrenses av både totalvekt på trekkvogn, maksimalt kingbolttrykk på semitraileren og maksimalt kingbolttrykk på fast eller flyttbar svingskive.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere D- og U-verdi enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

OBS! De beregnede verdiene gjelder bare for denne kombinasjonen med tre kjøretøy.

Hvis kjøretøyene brukes i kombinasjon med færre kjøretøy, vil de nødvendige belastningsverdiene være betydelig høyere!

Derfor er det viktig at du beregner belastningsverdiene for hver av kombinasjonene med færre kjøretøy der kjøretøyet kan inngå, før du velger koblingsutstyret.

 

Beregn også for følgende kombinasjoner

Baser utstyrsvalget på den kombinasjonen som krever de høyeste belastningsverdiene.

Trekkvogn + semitrailer + kjerre
Trekkvogn + semitrailer + kjerre
Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer
Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer
Trekkvogn + semitrailer
Trekkvogn + semitrailer
Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train)
Trekkvogn + linktrailer + semitrailer (B-train)
Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Lastebil + fulltrailerlink med leddet tilhengerdrag + semitrailer

Lastebil + fulltrailerlink med leddet tilhengerdrag + semitrailer detailed Lastebil + fulltrailerlink med leddet tilhengerdrag + semitrailer coupling Lastebil + fulltrailerlink med leddet tilhengerdrag + semitrailer main Lastebil + fulltrailerlink med leddet tilhengerdrag + semitrailer tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og fulltrailerlink, og en referanseverdi for den horisontale kraften mellom fulltrailerlink og semitrailer.

For denne kombinasjonen tar man hensyn til maksimalt kingbolttrykk, som kan begrenses av både totalvekt på trekkvogn, maksimalt kingbolttrykk på semitraileren og maksimalt kingbolttrykk på fast eller flyttbar svingskive.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere D- og U-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

OBS! De beregnede verdiene gjelder bare for denne kombinasjonen med tre kjøretøy.

Hvis kjøretøyene brukes i kombinasjon med færre kjøretøy, vil de nødvendige belastningsverdiene være betydelig høyere!

Derfor er det viktig at du beregner belastningsverdiene for hver av kombinasjonene med færre kjøretøy der kjøretøyet kan inngå, før du velger koblingsutstyret.

For eksempel skal D-verdiberegning for kombinasjon med lastebil + (bare) fulltrailerlink med leddet tilhengerdragberegnes som lastebil + tilhenger med leddet tilhengerdrag.

 

Beregn også for følgende kombinasjoner

Baser utstyrsvalget på den kombinasjonen som krever de høyeste belastningsverdiene.

Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Lastebil + dolly + link + semitrailer

Lastebil + dolly + link + semitrailer detailed Lastebil + dolly + link + semitrailer coupling Lastebil + dolly + link + semitrailer main Lastebil + dolly + link + semitrailer tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften i svingskivenes koblingspunkter.

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og dolly med stivt tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften.

For dolly med stivt tilhengerdrag må Dc- og V-belastningsverdiene til det valgte koblingsutstyret overstige de beregnede verdiene. 

OBS! De beregnede verdiene gjelder bare for denne kombinasjonen med fire kjøretøy

Hvis kjøretøyene brukes i kombinasjon med færre kjøretøy, vil de nødvendige belastningsverdiene være betydelig høyere!

Derfor er det viktig at du beregner belastningsverdiene for hver av kombinasjonene med færre kjøretøy der kjøretøyet kan inngå, før du velger koblingsutstyret. 

 

truck_linktrailer_illustration

For eksempel skal beregning av Dc- og V-verdi for kombinasjon med bare lastebil + dolly + linktrailer beregnes som lastebil + dolly + semitrailer.

 

 

Beregn også for følgende kombinasjoner

Baser utstyrsvalget på den kombinasjonen som krever de høyeste belastningsverdiene.

Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer

Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer detailed Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer coupling Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer main Trekkvogn + semitrailer + dolly + semitrailer tradeoff

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og tilhenger med stivt tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften. Denne verdien skiller mellom biler med luftfjæring og biler med en annen type fjæring.

Det koblingsutstyret du velger, må ha samme eller høyere Dc- og V-verdier enn den beregnede kjøretøykombinasjonen.

For dolly med stivt tilhengerdrag må Dc- og V-belastningsverdien til det valgte koblingsutstyret overstige de beregnede verdiene. 

For å kunne vurdere kombinasjonen din må du angi både kjøretøyverdiene og de sertifiserte belastningsverdiene for hver enkelt komponent i koblingsutstyret.

Sertifiserte belastningsverdier for komponentene i koblingsutstyret finnes på typeskiltet som er festet til komponenten, eller i dokumentasjonen. Du kan også finne sertifiserte belastningsverdier for de aktuelle produktene på vbg.no.

Beregningen er basert på en S-verdi på 1000 kg.

Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier
Trekkbjelke semitrailer
Kobling semitrailer
Trekkøye dolly

Beregn belastningsverdiene

Vurder koblingsutstyr

Lastebil + dolly + link + semitrailer

Lastebil + dolly + link + semitrailer detailed Lastebil + dolly + link + semitrailer coupling Lastebil + dolly + link + semitrailer main Lastebil + dolly + link + semitrailer tradeoff

D-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften i svingskivenes koblingspunkter.

Dc-verdien er en referanseverdi for den horisontale kraften mellom lastebil og dolly med stivt tilhengerdrag. Her må du også ta hensyn til de vertikale kreftene. V-verdien er en referanseverdi for den vertikale kraften.

For dolly med stivt tilhengerdrag må Dc- og V-belastningsverdiene til det valgte koblingsutstyret overstige de beregnede verdiene. 

OBS! De beregnede verdiene gjelder bare for denne kombinasjonen med fire kjøretøy

Hvis kjøretøyene brukes i kombinasjon med færre kjøretøy, vil de nødvendige belastningsverdiene være betydelig høyere!

Derfor er det viktig at du beregner belastningsverdiene for hver av kombinasjonene med færre kjøretøy der kjøretøyet kan inngå, før du velger koblingsutstyret. 

 

truck_linktrailer_illustration

For eksempel skal beregning av Dc- og V-verdi for kombinasjon med bare lastebil + dolly + linktrailer beregnes som lastebil + dolly + semitrailer.

 

 

Beregn også for følgende kombinasjoner

Baser utstyrsvalget på den kombinasjonen som krever de høyeste belastningsverdiene.

Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + slepehenger med leddet tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastebil + kjerre med stivt tilhengerdrag + kjerre med stivt tilhengerdrag
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Angi kjøretøyverdier
Angi sertifiserte belastningsverdier

TRADE-OFF DC vs. V

Hva er trade-off?

 

 

En komponent som bare belastes i horisontal retning, har en sertifisert belastningsverdi for dette (Dcert). Hvis samme komponent også belastes med vertikale krefter (stivt tilhengerdrag), reduseres ytelsen i horisontal retning. Komponenten har sertifiserte belastningsverdier også for denne situasjonen (Vcert og Dc-cert).

Belastningsforskjellen mellom Dcert og Dc-cert gir såkalt trade-off. Dette betyr at en lavere V-verdi enn den sertifiserte kan tillates, og komponenten kan altså brukes uten risiko, så lenge den beregnede V-verdien ikke overstiger Vlimit.

Får å kunne kjøre med denne kombinasjonen trenger du et sertifikat som viser at det er mulig å foreta en trade-off og at koblingsutstyret dermed er godt nok.

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Utstyr VIN 1
Utstyr VIN 2
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Utstyr VIN 1
Utstyr VIN 2
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Utstyr VIN 1
Utstyr VIN 2
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Utstyr VIN 2
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Utstyr VIN 2
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Utstyr VIN 1
Utstyr VIN 2
Utstyr VIN 3
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Utstyr VIN 2
Sertifikatet skal sendes til:

Bestill sertifikat

Med et sertifikat bekrefter VBG at ytelsen til ditt eksisterende koblingsutstyr er tilstrekkelig for den angitte kombinasjonen.

Sertifikat kan kun utstedes for VBG Group produkter.

Angi VIN nr:
Angi VBG artikkelnr:
Sertifikatet skal sendes til:

Du har bestilt et sertifikat

Opplysningene gjennomgås manuelt, og derfor må du regne med en viss leveringstid før du får sertifikatet.

Dette nettstedet lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din for å samle inn informasjon om hvordan nettstedet brukes, og for å lagre preferansene dine. Les mer om informasjonskapsler her. Når du bruker nettstedet, godtar du vår bruk av informasjonskapsler.