driver assist logo

VBG DRIVER ASSIST

Et innovativt system, der advarer ved overdrejning og guider ved tilkobling. Øger sikkerheden for føreren og reducerer potentielle reparationsomkostninger. 

save time icon

Sparer tid

Systemets radarsensorer registrerer trækstangens position og guider føreren for at få en hurtig og sikker tilkobling. Føreren skal slet ikke forlade lastbilens førerhus, men kan stille og roligt fokusere på det nødvendige. 

icon driver

Tryghed for føreren

VBG Driver Assist giver føreren støtte, når der bakkes. Systemet guider føreren til korrekt position ved tilkobling og advarer om overdrejning. Funktionerne giver færre risici og bidrager til et mere trygt arbejdsmiljø for føreren.

 

 

icon less repair cost

Færre omkostninger til reparation

Systemet giver signal i god tid, så føreren kan opdage og undgå situationer, der kan beskadige vogntoget. VBG Driver Assist er med til at give færre reparationsomkostninger.

Advarer mod overdrejning

VBG Driver Assist advarer føreren ved bakning med lydsignaler i førerhuset, når systemet detekterer en risiko for overdrejning af vogntoget. Lydsignalerne begynder ved en vinkel på 40 grader og slutter med en konstant lyd, når det maksimale vinkeludslag er nået. Denne vinkel indstilles ved installation af systemet og kan variere, alt efter hvad det pågældende køretøj tillader. Advarslen om overdrejning er kun aktiv under bakning. 

Læs mere om systemet

Guider ved tilkobling

Systemets radarsensorer registrerer trækstangens position og guider føreren for at få en hurtig og sikker tilkobling. Føreren skal slet ikke forlade lastbilens førerhus, men kan stille og roligt fokusere på det nødvendige.

Læs mere om systemet

Lydsignalerne ved risiko for overdrejning hjælper i forbindelse med vendinger på trange steder ved eksempelvis læggepladsen. Det er en god støtte for os i skovbrugsindustrien. Der er tryggere og giver mindre bekymring om skader. Ved kørsel på ujævne og smalle veje og i skiftende vejrforhold er der altid risiko for skader. At køre fast i mudder eller dreje påhængsvognen ned i en grøft er blot nogle af de risici, man altid er forberedt på. Ethvert system, som kan bidrage til et mere trygt arbejdsmiljø, er godt.

 

Ari-Pekka Sinerva – Aldegrens Transport

Jeg kan ikke længere forestille mig at køre i min lastbil uden VBG Driver Assist. Jeg har vænnet mig til at få støtte, for så kan jeg slappe mere af på arbejdet. Lydindikeringen i førerhuset fungerer rigtig godt med rette lydniveau og anvisninger, der er lette at forstå. Systemet giver mig en ro, som jeg sætter rigtig stor pris på.

 

Jonny Andersson – Andersson & Wernlund AB

Anvendelsesområder

NARROW AREAS

Snævre pladsforhold

VBG Driver Assist hjælper føreren ved bakning. Hvis det er nødvendigt at annullere en påbegyndt bakning, som ikke går som planlagt på begrænset manøvreområde, stilles der store krav til føreren. Systemet hjælper føreren med at finde den rigtige retning i første forsøg. 

FREIGHT TERMINALS

Godsterminaler

Afhentning og aflæsning af gods ved godsterminaler kræver stor opmærksomhed fra føreren, da der er mange køretøjer i bevægelse samtidig. Ved bakning på godsterminaler giver VBG Driver Assist større tryghed for både føreren og terminalens personale.

UNEVEN GROUND

Ujævnt underlag

På byggepladser, grusveje, grusgrave og lignende områder er jorden normalt ujævn, og det gør det svært at tilkoble et påhængskøretøj. Med VPG Driver Assist forenkles denne proces væsentligt, og det øger sikkerheden og effektiviserer førerens arbejde.

FOREST

Skov

VBG Driver Assist guider førere, der skal afhente og aflæsse i forbindelse med skovtransporter. Ujævnt underlag og områder i skoven, hvor det er svært at manøvrere, kan give problemer ved tilkobling. Men med hjælp fra systemet får føreren bedre forudsætninger og kan undgå de risici, der opstår i forbindelse med skovtransporter.

trucks connected to cloud

Muligheder i fremtiden

Sammen med dig udvikler vi innovative løsninger for at øge trafiksikkerheden på vejene. Vi har mange idéer, men vil også gerne vide mere om, hvordan du mener, at Driver Assist kan udvikles fremover. Hvis du har tanker, idéer eller spørgsmål til det, må du gerne kontakte os!

Kontakt os
Dette websted bruger cookies (tekstfiler) på din computer til at indsamle oplysninger om, hvordan webstedet anvendes, og for at gemme dine præferencer. Læs mere om cookies her. Ved at gå videre ind på siderne accepterer du cookies.