Integritet

Denne version blev offentliggjort og er gyldig fra og med 27-09-2023

 

VBG, som er en del af VBG Group, tager alle spørgsmål om privatlivets fred meget alvorligt. Vi værdsætter den tillid, du viser os ved at betro os dine personoplysninger. Vi bruger altid dine personoplysninger på en ærlig og fortrolig måde.

 

Vi vil altid være åbne omkring, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger oplysningerne, hvem vi deler dem med, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.

 

Generelle vilkår for beskyttelse af personoplysninger på webstedet

Du kan bruge VBG Groups websteder uden at afsløre din identitet. Detaljer om de oplysninger, vi indsamler som standard, når du besøger webstederne, er beskrevet nedenfor. Hvis du tilmelder dig nogen af vores tjenester eller kontakter os, foreligger der detaljerede oplysninger om, hvordan dine oplysninger behandles i forbindelse med din tilmelding.

 

Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og koncernens databeskyttelsesansvarlige

VBG Group AB eller et af vores datterselskaber er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser.

 

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte VBG Groups databeskyttelsesansvarlige på gpo@vbggroup.com eller pr. post eller telefon på: VBG Group AB, Att: Group Integrity Office, Kungsgatan 57, SE-461 34 Trollhättan, Sverige

+46 (0)521 27 77 00

 

Dataindsamling

Vi indsamler ikke personligt identificerbare oplysninger om dig (såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) via webstedet, medmindre du frivilligt har givet disse. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger indsamles, skal du ikke indsende dem til os.

 

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler VBG Group, til hvilket formål og baseret på hvilket retsgrundlag?

Når du besøger et af VBG Groups websteder, er din browser teknisk konfigureret til automatisk at overføre følgende data ("logdata") til vores webserver, som vi derefter indsamler i logfiler:

 

• Adgangsdato
• Adgangstid
• URL-adresse på det henvisende websted
• Downloadet fil
• Overført datamængde
• Browsertype og -version
• Operativsystem
• IP-adresse
• Domænenavn på din internetudbyder

 

Dette er kun oplysninger, som ikke gør det muligt at identificere dig. Disse oplysninger er nødvendige af tekniske årsager for korrekt at kunne levere det indhold, du har anmodet om, og indsamlingen heraf er et uundgåeligt aspekt ved brug af websteder. Logdata analyseres kun til statistiske formål for at forbedre vores websted og dets underliggende funktionalitet. VBG Group behandler dine personoplysninger ud fra sin legitime interesse som gældende retsgrundlag. VBG Groups legitime interesser omfatter interessen i at administrere koncernens websteder i overensstemmelse med god forretningspraksis og opretholde webstedernes tilgængelighed og funktionalitet.

 

Cookies

Vi bruger cookies og web-beacons til at indsamle data om din brug af webstedet for at skræddersy webstedet til brugernes behov. Indsamlingen af disse brugsdata og oprettelsen af en brugsprofil foretages på anonymiseret basis ved hjælp af et cookie-id. Vi opretter og gemmer kun disse brugerprofiler i anonymiseret form og kombinerer dem ikke med dit navn eller andre oplysninger, der kan afsløre din identitet.

 

Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller overføre virus til din computer. Ved hjælp af oplysningerne i cookies kan vi forenkle navigationen og lette den korrekte visning af vores websteder. Hvert websted har sin egen cookie-erklæring, hvor du som bruger kan se præcist, hvilke cookies der bruges til det pågældende websted.

 

Videregivelse af oplysninger til tredjepart

VBG Group kan, hvis det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne, eller hvis det er påkrævet ved lov eller regulering, dele dine personoplysninger med andre virksomheder inden for VBG Group, herunder virksomheder uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS). VBG Group kan også, hvis det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne, dele dine personoplysninger med tredjepartsvirksomheder og leverandører, herunder virksomheder og leverandører uden for EU/EØS.

 

Vi samarbejder med forskellige tjenesteudbydere om at levere VBG Groups webunivers. VBG Group sikrer, at passende sikkerhedsforanstaltninger er indført, som sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

 

Links til andre websteder

Vores websteder kan indeholde links til andre websteder. Vi har ingen indflydelse på operatørernes overholdelse eller manglende overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne.

 

Hvor længe gemmer VBG dine personoplysninger?

VBG Group opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet.

 

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har ret til at anmode om, at VBG Group udleverer oplysninger om de personoplysninger, som VBG Group har behandlet, og til at få adgang til disse personoplysninger. Du har også ret til at anmode om, at ukorrekte personoplysninger ændres, eller at dine personoplysninger slettes. Derudover har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses, hvilket betyder, at du anmoder om, at VBG Group under visse omstændigheder begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen baseret på en legitim interesse eller behandling til direkte markedsføringsformål. Du har også ret til dataportabilitet (overførsel af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig), hvis VBG Groups behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale og er automatiseret. Desuden har du ret til at indsende eventuelle klager, du måtte have vedrørende VBG Groups behandling af dine personoplysninger, til en tilsynsmyndighed.