Personvern

Denne versjonen ble publisert og trådte i kraft 29.9.2023

 

Som en del av VBG Group tar VBG alle spørsmål om personvern på største alvor. Vi setter pris på tilliten du viser oss ved å oppgi personopplysninger til oss. Vi bruker alltid personopplysninger på en ærlig måte som ivaretar opplysningenes konfidensialitet.

 

Vi vil alltid være transparente om informasjonen vi samler inn, hvordan vi bruker informasjonen, hvem vi deler den med, og hvem du bør kontakte om du har spørsmål.

 

Generelle personvernvilkår for nettstedet

Du kan bruke VBG Groups nettsteder uten å avsløre identiteten din. Nedenfor beskriver vi hva slags informasjon vi samler inn som standard når du besøker nettstedene. Hvis du registrerer deg for noen av tjenestene våre eller kontakter oss, får du detaljert informasjon om hvordan opplysningene dine behandles, i løpet av registreringen.

 

Personvernansvarlig og konsernets personvernombud

VBG Group AB (eller et av datterselskapene våre) er ansvarlig for å behandle personopplysninger om deg i henhold til gjeldende personvernlovgivning og -forskrifter.

 

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte VBG Groups personvernombud på gpo@vbggroup.com eller per post eller telefon: VBG Group AB, Att: Gruppens integritetskontor, Kungsgatan 57, SE-461 34 Trollhättan, Sverige

+46 (0)521 27 77 00

 

Innsamling av opplysninger

Vi samler ikke inn noen personlig identifiserbar informasjon om deg (som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse via nettstedet, med mindre du selv oppgir denne informasjonen til oss. Hvis du ikke vil at personopplysningene dine skal samles inn, må du ikke sende dem til oss.

 

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler VBG Group, til hvilke formål og basert på hvilket rettslig grunnlag?

Når du besøker et VBG Group-nettsted er nettleseren din teknisk konfigurert til å automatisk overføre følgende data («loggdata») til webserveren vår. Dataene blir lagret i loggfiler.

 

• datoen for besøket
• tidspunktet for besøket
• nettadressen til nettstedet som henviste deg
• nedlastede filer
• overført datavolum
• nettlesertype og -versjon
• operativsystem
• IP-adresse
• domenenavnet til internett-leverandøren din

 

Dette er utelukkende informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg. Informasjonen er nødvendig av tekniske årsaker for å kunne levere innholdet du ba om, og innsamlingen av denne informasjonen er et uunngåelig aspekt ved bruk av nettsteder. Loggdata analyseres kun til statistiske formål og for å forbedre nettstedet og dets underliggende funksjonalitet. VBG Group behandler personopplysningene dine basert på det rettslige formålet berettiget interesse. VBG Group berettigede interesse omfatter interessen i å administrere konsernets nettsteder i samsvar med god forretningsskikk samt å opprettholde nettstedenes tilgjengelighet og funksjonalitet.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler og sporingspiksler for å samle inn data om hvordan du bruker nettstedet, for å kunne tilpasse nettstedet til brukernes behov. Innsamlingen av disse bruksdataene og opprettelsen av en bruksprofil gjøres i anonymisert form ved hjelp av en informasjonskapsel-ID. Vi oppretter og lagrer slike bruksprofiler kun i anonymisert form. De kombineres ikke med navnet ditt eller noen annen informasjon som kan avsløre identiteten din.

 

Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Med informasjonen som finnes i informasjonskapsler, kan vi forenkle navigeringen og gjøre det enklere å sikre at nettstedene våre vises som de skal. Hvert nettsted har en egen erklæring om informasjonskapsler, der du som bruker kan se en oversikt over nøyaktig hvilke informasjonskapsler som brukes på det aktuelle nettstedet.

 

Videreformidling av opplysninger til tredjeparter

VBG Group kan, dersom det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene, eller der det kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter, dele personopplysningene dine med andre selskaper i VBG Group, herunder selskaper utenfor EU/EØS. VBG Group kan også, der det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene, dele personopplysningene dine med tredjepartsselskaper og leverandører, herunder selskaper og leverandører utenfor EU/EØS.

 

Vi samarbeider med ulike tjenesteleverandører for å levere VBG Groups økosystem på internett. VBG Group skal sikre at egnede sikkerhetstiltak er på plass, som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlover.

 

Linker til andre nettsteder

Nettstedene våre kan inneholde linker til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse på overholdelsen eller mangel på overholdelse av personvernreglene for operatørene av disse nettstedene.

 

Hvor lenge oppbevarer VBG personopplysningene dine?

VBG Group oppbevarer personopplysningene så lenge som det kreves for å oppfylle formålene de opprinnelig ble samlet inn for.

 

Dine personvernrettigheter

Du har rett til å kreve at VBG Group gir deg informasjon om personopplysningene VBG Group har behandlet om deg, og få innsyn i disse personopplysningene. Du kan også kreve at eventuelle unøyaktige personopplysninger rettes, eller at personopplysningene slettes. Du har også rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, som innebærer at du ber VBG Group om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. Du kan også protestere mot at personopplysningene dine behandles basert på en berettiget interesse, eller til direkte markedsføringsformål. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig) dersom VBG Groups behandling av personopplysningene dine er basert på samtykke eller for å oppfylle en avtale, og behandlingen skjer automatisert. Du har også rett til å levere en klage på VBG Groups behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet.