Fangåpning kort og lang leppe VBG 795V-xx, 7310D-xx


Det. nr.

Fangåpning med kort og lang leppe er utstyrt med forlengelse nede,
som gjør det enklere å styre inn tilhengerdraget uten at den havner nedenfor koblingen.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?