Fangåpning korte lepper VBG 795V-xx, 7310D-xx


Det. nr.

Fangåpning med korte lepper passer der det er dårlig med plass.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?