Fangåpning lange lepper VBG 795V-xx, 7310D-xx


Det. nr.

Fangåpning med lange lepper har forlengelse både oppe og nede, noe som gir optimal sikkerhet og hjelp ved innstyring.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?