Designet for ekvipasjens kobling nr. 2

VBG Indikator for tilhenger


Det. nr.

Designet for lastebilkombinasjoner med flere koblinger.
Ved å koble til en fiberoptisk kabel kan koblingens LED-indikatoren (CSM) for eksempel leses av fra siden av kjøretøyet. Signalet, som lyser i 60 sekunder og er tydelig synlig selv i mørket, indikerer med rødt eller grønt lys om koblingen er åpen eller lukket. Denne passive og vedlikeholdsfrie sikkerhetsløsningen gjør det enklere for sjåføren, og kan brukes på kjøretøy som ikke har CAN-bus, for eksempel i flere tilhengere.

Dette indikatorsettet oppfyller kravene i henhold til UNECE-reglement nr. 55

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?