VBG Spiralkabel Adapter 14/7/7-polete SAL

Adapter 14/7/7 brukes for å kople sammen trekkvogn (lastebil) og tilhenger eller semitrailer når lastebilen har et VBG 14-polet kontaktsystem og tilhengeren har et 24N/24S system i.h.t. ISO 1185/ISO 3731. Kontaktene har SAL-utførelse (Sealed and Locked), og er derfor utstyrt med en låsehake og spesielle pakninger.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?