VBG Spiralkabel adapter 15/7/7-polete


Det. nr.

Adapter 15/7/7 brukes for å kople sammen trekkvogn (lastebil) og tilhenger eller semitrailer når lastebilen har et 15-polet kontaktsystem i samsvar med ISO 12098, og tilhengeren har et 24N/24S system i samsvar med ISO 1185 / ISO 3731.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?