VBG Trekkbjelke DB 35V


Det. nr.

Trekkbjelke DB 35V er tilpasset for tilhengere og mindre og lettere traller. Trekkbjelken kan monteres sentralt i chassisrammen, helt eller halvt underliggende, ved hjelp av VBGs gavlsett.

Ved valg av mellomlegg mellom gavl og trekkbjelke tillates maksimalt 2 stk. mellomlegg på hver side, med maksimal total tykkelse på 20 mm.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?