Mellomlegg til CMS 63V 8mm Scania 100x150


Det. nr.

Ved valg av mellomlegg mellom gavl og trekkbjelke tillates maksimalt 2 stk. mellomlegg på hver side, med maksimal total tykkelse på 20 mm.