R58.03

VBG Gavl - Trekkbjelke Høy montering - EDH-4


Det. nr.

Gavlsettet EDH-4 er ment for helt underliggende høy montering av trekkbjelke DB75V-3.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?

Passer til trekkbjelke