Fjærfeste til Automatdrag

Brakett for Balansefjær Drag
Det. nr. 26-071700