Holder for el-kontakt


Det. nr.

Ved parkering av tilhenger er det viktig at kabler/kontakt ikke ligger på bakken. Smuss skaper funksjonsproblemer ved sammenkobling.