Manøverboks til Automatdrag

Kontrollboks elektrisk operert
Det. nr. 07-110500

Automatdrag 26-080000 krever en betjeningsboks for å åpne låsesylinderen. Dette er et alternativ til luftstyring.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?