Monteringssats til Automatdrag

Monteringssett Briab
Det. nr. 26-058600

VBG tilhengerdrag er typegodkjente med to innfestingsprinsipper: Vibrablock og Briab. Innfestingen er en del av selve tilhengerdraget. Feste som skal sveises på tilhengeren, må bestilles separat.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?