VBG Knytningsvarsling

VBG knytningsvarslingssystem varsler sjåføren når det oppstår risiko for saksing. Systemet øker sikkerheten for sjåfører og medtrafikanter samt reduserer risikoen for kostbare skader på ekvipasjen. Systemet kan brukes på tilhenger og dolly. Dette systemet inneholder bare funksjon for saksevarsling.
Jackknifing illustration

Advarer mot saksing

Når det er fare for saksing, varsler systemet sjåføren i god tid ved hjelp av lydsignaler i førerhuset. Da rekker sjåføren å reagere og unngå situasjonen. Lydsignalet starter ved 40 graders vinkel, og det øker i frekvens jo nærmere saksing ekvipasjen kommer. Når maksimalt vinkelutslag er nådd, går lydsignalet over til en fast tone. Vinkelen bestemmes enten ved installasjon av komponentene i systemet, eller senere hos kunden. Saksevarslingen er bare aktiv under rygging.

DSM JK+DA 28-118100+28-116300_4231x3665

Følgende komponenter inngår i systemet:

  • 2 stk. DSM-er (Drawbar Sensing Module) som beregner tilhengerdragets posisjon.

  • 2 Beskyttelsekonsoll som beskytter DSM-ene på baksiden.

  • 6 stk. reflektorer som festes på tilhengerdraget, 3 stk. på hver side.

  • 1 stk. limtube Sikaflex 291i for å feste reflektorer.

  • 1 stk. kabling for tilkobling av DSM-er til VBGs elarkitektur.

  • 1 stk. kabel som kobles til BCM (under dashbordet) for å overføre rygge signalet til systemet.

  • 1 stk. høyttaler for lydsignaler og taleveiledning.

  • 1 stk. magnet som brukes ved innstilling av systemet.

OBS! Braketter for montering av DSM-er velges separat, siden de er tilpasset etter type gavl. Se produktlisten.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?