VBG Performance Value Calculator

VBG
Performance Value
Calculator

Beräkning
Beräkna prestandavärden
Utvärdera kopplingsutrustning

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Välj kombination

Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)
Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)

Specialkombinationer

Följande kombinationer är tillåtna att användas lokalt på nedanstående marknader enligt nationellt regelverk.

Finland
Trailerdragare + semitrailer + släpvagn ledad dragstång
Trailerdragare + semitrailer + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + fulltrailerlink med ledad dragstång + semitrailer
Lastbil + fulltrailerlink med ledad dragstång + semitrailer
Lastbil + dolly + link + semitrailer
Lastbil + dolly + link + semitrailer
Sverige
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + link + semitrailer
Lastbil + dolly + link + semitrailer

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + släpvagn ledad dragstång

Lastbil + släpvagn ledad dragstång detailed Lastbil + släpvagn ledad dragstång coupling Lastbil + släpvagn ledad dragstång main Lastbil + släpvagn ledad dragstång tradeoff

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släpvagn.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D-värde, som den beräknade fordonskombinationen.

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk Lastbil
Koppling Lastbil
Dragstång Släpvagn

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + släpkärra stel dragstång

Lastbil + släpkärra stel dragstång detailed Lastbil + släpkärra stel dragstång coupling Lastbil + släpkärra stel dragstång main Lastbil + släpkärra stel dragstång tradeoff

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen. 

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk lastbil
Koppling lastbil
Dragögla släpkärra

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer

Trailerdragare + semitrailer detailed Trailerdragare + semitrailer coupling Trailerdragare + semitrailer main Trailerdragare + semitrailer tradeoff

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan trailerdragare och semitrailer.

För denna kombination tar man hänsyn till max. kingpintryck, vilket kan begränsas av både totalvikt på trailerdragare, max. kingpintryck på semitrailer och max. kingpintryck på fast eller flyttbar vändskiva.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D-värden som den beräknade fordonskombinationen. 

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + dolly + semitrailer

Lastbil + dolly + semitrailer detailed Lastbil + dolly + semitrailer coupling Lastbil + dolly + semitrailer main Lastbil + dolly + semitrailer tradeoff

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp.

D är referensvärdet för vändskivans kopplingspunkt.

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och dolly med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. 

Den valda kopplingsutrustningens Dc- och V-prestandavärde måste för dolly med stel dragstång överstiga de beräknade värdena. För dolly med ledad dragstång ska kopplingsutrustningens D-prestandavärde överstiga dollyns beräknade Dc-värde. 

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk lastbil
Koppling lastbil
Dragögla dolly

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång

Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång detailed Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång coupling Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång main Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång tradeoff

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen.

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk semitrailer
Koppling semitrailer
Dragögla släpkärra

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer

Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer detailed Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer coupling Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer main Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer tradeoff

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen.

Den valda kopplingsutrustningens Dc- och V-prestandavärde måste för dolly med stel dragstång överstiga de beräknade värdena. För dolly med ledad dragstång ska kopplingsutrustningens D-prestandavärde överstiga dollyns beräknade Dc-värde. 

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen. Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk semitrailer
Koppling semitrailer
Dragögla dolly

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång

Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång detailed Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång coupling Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång main Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång tradeoff

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen.

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden
A - Dragbalk lastbil
A - Koppling lastbil
A - Dragögla släpkärra 1
B - Dragbalk släpkärra 1
B - Koppling släpkärra 1
B - Dragögla släpkärra 2

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)

Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train) detailed Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train) coupling Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train) main Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train) tradeoff

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan trailerdragare och semitrailers.

För denna kombination tar man hänsyn till max. kingpintryck, vilket kan begränsas av både totalvikt på trailerdragare, max. kingpintryck på semitrailer och max. kingpintryck på fast eller flyttbar vändskiva.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D- och U-värden som den beräknade fordonskombinationen.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer + släpvagn ledad dragstång

Trailerdragare + semitrailer + släpvagn ledad dragstång detailed Trailerdragare + semitrailer + släpvagn ledad dragstång coupling Trailerdragare + semitrailer + släpvagn ledad dragstång main Trailerdragare + semitrailer + släpvagn ledad dragstång tradeoff

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan semitrailer och släpvagnen med ledad dragstång.

För denna kombination tar man hänsyn till max. kingpintryck, vilket kan begränsas av både totalvikt på trailerdragare, max. kingpintryck på semitrailer och max. kingpintryck på fast eller flyttbar vändskiva.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D- och U-värden som den beräknade fordonskombinationen.

OBS! De beräknade värdena gäller bara för den här 3-fordonskombinationen.

Om fordonen används i kombinationer med färre ingående fordon kommer de nödvändiga prestandavärdena att vara betydligt högre!

Därför är det viktigt att du beräknar prestandavärdena för var och en av de kombinationer med färre fordon där fordonen kan komma att ingå, innan du väljer din kopplingsutrustning.

 

Beräkna även för nedanstående kombinationer

Basera ditt val av utrustning på den kombination som kräver de högsta prestandavärdena.

Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer
Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)
Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)
Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + fulltrailerlink med ledad dragstång + semitrailer

Lastbil + fulltrailerlink med ledad dragstång + semitrailer detailed Lastbil + fulltrailerlink med ledad dragstång + semitrailer coupling Lastbil + fulltrailerlink med ledad dragstång + semitrailer main Lastbil + fulltrailerlink med ledad dragstång + semitrailer tradeoff

D-värde är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och fulltrailerlink, och ett referensvärde för den horisontella kraften mellan fulltrailerlink och semitrailer.

För denna kombination tar man hänsyn till max. kingpintryck, vilket kan begränsas av både totalvikt på trailerdragare, max. kingpintryck på semitrailer och max. kingpintryck på fast eller flyttbar vändskiva.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D- och U-värden som den beräknade fordonskombinationen.

OBS! De beräknade värdena gäller bara för den här 3-fordonskombinationen.

Om fordonen används i kombinationer med färre ingående fordon kommer de nödvändiga prestandavärdena att vara betydligt högre!

Därför är det viktigt att du beräknar prestandavärdena för var och en av de kombinationer med färre fordon där fordonen kan komma att ingå, innan du väljer din kopplingsutrustning.

Till exempel D-värdesberäkning för kombination med lastbil + (endast) fulltrailerlink med ledad dragstång beräknas som lastbil + släpvagn med ledad dragstång.

 

Beräkna även för nedanstående kombinationer

Basera ditt val av utrustning på den kombination som kräver de högsta prestandavärdena.

Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + dolly + link + semitrailer

Lastbil + dolly + link + semitrailer detailed Lastbil + dolly + link + semitrailer coupling Lastbil + dolly + link + semitrailer main Lastbil + dolly + link + semitrailer tradeoff

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften i vändskivornas kopplingspunkter.

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och dolly med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften.

Den valda kopplingsutrustningens Dc- och V-prestandavärden måste för dolly med stel dragstång överstiga de beräknade värdena. 

OBS! De beräknade värdena gäller bara för den här 4-fordonskombinationen.

Om fordonen används i kombinationer med färre ingående fordon kommer de nödvändiga prestandavärdena att vara betydligt högre!

Därför är det viktigt att du beräknar prestandavärdena för var och en av de kombinationer med färre fordon där fordonen kan komma att ingå, innan du väljer din kopplingsutrustning. 

 

truck_linktrailer_illustration

Till exempel Dc- och V-värdesberäkning för kombination med endast lastbil + dolly + linktrailer beräknas som lastbil + dolly + semitrailer.

 

 

Beräkna även för nedanstående kombinationer

Basera ditt val av utrustning på den kombination som kräver de högsta prestandavärdena.

Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer

Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer detailed Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer coupling Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer main Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer tradeoff

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen.

Den valda kopplingsutrustningens Dc- och V-prestandavärde måste för dolly med stel dragstång överstiga de beräknade värdena.  

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen. Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk semitrailer
Koppling semitrailer
Dragögla dolly

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + dolly + link + semitrailer

Lastbil + dolly + link + semitrailer detailed Lastbil + dolly + link + semitrailer coupling Lastbil + dolly + link + semitrailer main Lastbil + dolly + link + semitrailer tradeoff

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften i vändskivornas kopplingspunkter.

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och dolly med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften.

Den valda kopplingsutrustningens Dc- och V-prestandavärden måste för dolly med stel dragstång överstiga de beräknade värdena. 

OBS! De beräknade värdena gäller bara för den här 4-fordonskombinationen.

Om fordonen används i kombinationer med färre ingående fordon kommer de nödvändiga prestandavärdena att vara betydligt högre!

Därför är det viktigt att du beräknar prestandavärdena för var och en av de kombinationer med färre fordon där fordonen kan komma att ingå, innan du väljer din kopplingsutrustning. 

 

truck_linktrailer_illustration

Till exempel Dc- och V-värdesberäkning för kombination med endast lastbil + dolly + linktrailer beräknas som lastbil + dolly + semitrailer.

 

Ange fordonsvärden
Ange certifierade prestandavärden

TRADE-OFF DC vs. V

Vad är trade-off?

 

 

En komponent som endast belastas i horisontell riktning har ett certifierat prestandavärde för detta (Dcert). Om samma komponent också belastas med vertikalkrafter (stel dragstång) minskar dess prestanda i horisontell riktning. Komponenten har certifierade prestandavärden även för denna situation (Vcert och Dc-cert).

Prestandaskillnaden mellan Dcert och Dc-cert medger så kallad trade-off. Detta innebär att ett lägre V-värde än det certifierade kan tillåtas, och komponenten kan alltså användas utan risk, så länge det beräknade V-värdet inte överstiger Vlimit.

För att få köra med den här kombinationen behöver du ett intyg som visar att det går att göra en trade-off och att kopplingsutrustningen därmed håller tillräckliga prestanda.

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Utrustning VIN 3
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Du har beställt ett certifikat

Uppgifterna granskas manuellt och därför måste du räkna med viss leveranstid innan du erhåller certifikatet.

Den här webbplatsen sparar cookie-filer på din dator för att samla information om hur webbplatsen används och för att lagra dina preferenser. Läs mer om cookies här. Genom att gå vidare in på sidorna accepterar du cookies.