VBG Performance Value Calculator

VBG
Performance Value
Calculator

Beräkna prestandavärden
Utvärdera kopplingsutrustning

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Välj kombination

Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpvagn ledad dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Lastbil + dolly + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång
Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)
Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + släpvagn ledad dragstång

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släpvagn.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D-värde, som den beräknade fordonskombinationen.

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Ange fordonsvärden
ton
ton
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk Lastbil
kN
Koppling Lastbil
kN
Dragstång Släpvagn
kN

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + släpkärra stel dragstång

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen. 

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
ton
ton
meter
meter
m/s2
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk lastbil
kN
kN
kN
Koppling lastbil
kN
kN
kN
Dragögla släpkärra
kN
kN
kN

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan trailerdragare och semitrailer.

För denna kombination tar man hänsyn till max. kingpintryck, vilket kan begränsas av både totalvikt på trailerdragare, max. kingpintryck på semitrailer och max. kingpintryck på fast eller flyttbar vändskiva.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D-värden som den beräknade fordonskombinationen. 

Ange fordonsvärden
ton
ton
ton
Ange certifierade prestandavärden

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + dolly + semitrailer

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp.

D är referensvärdet för vändskivans kopplingspunkt.

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och dolly med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. 

Den valda kopplingsutrustningens Dc- och V-prestandavärde måste för dolly med stel dragstång överstiga de beräknade värdena. För dolly med ledad dragstång ska kopplingsutrustningens D-prestandavärde överstiga dollyns beräknade Dc-värde. 

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
ton
ton
ton
ton
ton
meter
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk lastbil
kN
kN
kN
Koppling lastbil
kN
kN
kN
Dragögla dolly
kN
kN
kN

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer + släpkärra stel dragstång

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen.

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
ton
ton
ton
ton
meter
meter
m/s2
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk semitrailer
kN
kN
kN
Koppling semitrailer
kN
kN
kN
Dragögla släpkärra
kN
kN
kN

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + semitrailer + dolly + semitrailer

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen.

Den valda kopplingsutrustningens Dc- och V-prestandavärde måste för dolly med stel dragstång överstiga de beräknade värdena. För dolly med ledad dragstång ska kopplingsutrustningens D-prestandavärde överstiga dollyns beräknade Dc-värde. 

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen. Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
meter
Ange certifierade prestandavärden
Dragbalk semitrailer
kN
kN
kN
Koppling semitrailer
kN
kN
kN
Dragögla dolly
kN
kN
kN

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Lastbil + släpkärra stel dragstång + släpkärra stel dragstång

Dc-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan lastbil och släp med stel dragstång. Här måste du också ta hänsyn till vertikalkrafter. V-värdet är ett referensvärde för den vertikala kraften. Detta värde skiljer sig mellan luftfjädrade fordon och fordon med annan typ av fjädring.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre Dc- och V-värden som den beräknade fordonskombinationen.

För att kunna utvärdera din kombination måste du dels ange fordonsvärdena och dels de certifierade prestandavärdena för varje enskild komponent i kopplingsutrustningen.

Certifierade prestandavärden för kopplingsutrustningens komponenter kan du hitta antingen på den typskylt som sitter på komponenten, eller i komponentens dokumentation. Du kan också hitta certifierade prestandavärden för respektive produkt på vbg.se.

Beräkningen är baserad på ett S-värde på 1000 kg.

Ange fordonsvärden
ton
ton
ton
meter
meter
meter
meter
meter
m/s2
m/s2
Ange certifierade prestandavärden
A - Dragbalk lastbil
kN
kN
kN
A - Koppling lastbil
kN
kN
kN
A - Dragögla släpkärra 1
kN
kN
kN
B - Dragbalk släpkärra 1
kN
kN
kN
B - Koppling släpkärra 1
kN
kN
kN
B - Dragögla släpkärra 2
kN
kN
kN

Beräkna prestandavärden

Utvärdera kopplingsutrustning

Trailerdragare + linktrailer + semitrailer (B-train)

D-värdet är ett referensvärde för den horisontella kraften mellan trailerdragare och semitrailers.

För denna kombination tar man hänsyn till max. kingpintryck, vilket kan begränsas av både totalvikt på trailerdragare, max. kingpintryck på semitrailer och max. kingpintryck på fast eller flyttbar vändskiva.

Den kopplingsutrustning du väljer måste ha samma eller högre D- och U-värden som den beräknade fordonskombinationen.

Ange fordonsvärden
ton
ton
ton
ton
ton
Ange certifierade prestandavärden

TRADE-OFF DC vs. V

Vad är trade-off?

 

 

En komponent som endast belastas i horisontell riktning har ett certifierat prestandavärde för detta (Dcert). Om samma komponent också belastas med vertikalkrafter (stel dragstång) minskar dess prestanda i horisontell riktning. Komponenten har certifierade prestandavärden även för denna situation (Vcert och Dc-cert).

Prestandaskillnaden mellan Dcert och Dc-cert medger så kallad trade-off. Detta innebär att ett lägre V-värde än det certifierade kan tillåtas, och komponenten kan alltså användas utan risk, så länge det beräknade V-värdet inte överstiger Vlimit.

För att få köra med den här kombinationen behöver du ett intyg som visar att det går att göra en trade-off och att kopplingsutrustningen därmed håller tillräckliga prestanda.

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 2
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Utrustning VIN 1
Utrustning VIN 2
Utrustning VIN 3
Certifikatet skickas till:

Beställ ett certifikat

Med ett certifikat intygar VBG att din befintliga kopplingsutrustnings prestanda är tillräckliga för den angivna kombinationen.

Certifikat kan endast utfärdas för VBG Group produkter.

Ange VIN nr:
Ange VBG artikelnr:
Certifikatet skickas till:

Du har beställt ett certifikat

Uppgifterna granskas manuellt och därför måste du räkna med viss leveranstid innan du erhåller certifikatet.

Unable to load file: Could not find a part of the path 'D:\Websites\www.vbg.eu\ContentAssets\img\cookeconsent-icon.svg'.
Den här webbplatsen sparar cookie-filer på din dator för att samla information om hur webbplatsen används och för att lagra dina preferenser. Läs mer om cookies här. Genom att gå vidare in på sidorna accepterar du cookies.