Jackknifing illustration

Varnar för överknytning

När risk för överknytning uppkommer varnar systemet föraren i god tid via ljudsignaler i hytten. Föraren hinner då parera och häva situationen. Ljudsignalen startar vid 40 graders vinkel och ökar i frekvens ju närmare knytningsvinkeln ekipaget befinner sig. När maximalt vinkelutslag har uppnåtts övergår ljudsignalen till en konstant ton. Vinkelns gradtal bestäms antingen direkt vid installation av systemets ingående komponenter eller i efterhand hos kunden. Knytningsvarningen är aktiv endast under backning.

Coupling guidance illustration

Guidar vid tillkoppling

Funktionen för guidning vid tillkoppling innebär att föraren via röststyrning i hytten guidas till rätt position. När lastbilen backas och närmar sig dragstången meddelar systemet via högtalaren att guidning är aktivt, vilket sker vid ett avstånd på två meter från kopplingen. Därefter meddelar en röst allteftersom föraren backar hur lastbilen ska korrigeras åt höger, vänster, upp eller ner för att komma i rätt position för tillkoppling.

Jackknifing illustration

Varnar för överknytning

När risk för överknytning uppkommer varnar systemet föraren i god tid via ljudsignaler i hytten. Föraren hinner då parera och häva situationen. Ljudsignalen startar vid 40 graders vinkel och ökar i frekvens ju närmare knytningsvinkeln ekipaget befinner sig. När maximalt vinkelutslag har uppnåtts övergår ljudsignalen till en konstant ton. Vinkelns gradtal bestäms antingen direkt vid installation av systemets ingående komponenter eller i efterhand hos kunden. Knytningsvarningen är aktiv endast under backning.

VBG driver assist products

KOMPONENTERNA SOM INGÅR I SYSTEMET:

   • 2st DSM:er (Drawbar Sensing Module) som beräknar dragstångens position.

   • 6st reflektorer som sätts på dragstången, 3 på vardera sida.

   • 1st limtub Sikaflex 291i för fastsättning av reflektorer.

   • 1st kablage för inkoppling av DSM:er till VBG:s el-arkitektur.

   • 1st kabel som kopplas in till BCM (under instrumentpanelen) för att få backsignal till systemet.

   • 1st högtalare för röstguidning och ljudsignaler.

   • 1st magnet som används vid systeminställning.

OBS! Konsoler för fastsättning av DSM:er väljs separat då dessa är anpassade efter typ av gavel. Se produktlistan.

Den här webbplatsen sparar cookie-filer på din dator för att samla information om hur webbplatsen används och för att lagra dina preferenser. Läs mer om cookies här. Genom att gå vidare in på sidorna accepterar du cookies.