driver assist logo

VBG DRIVER ASSIST

Ett innovativt system som varnar för överknytning och guidar vid tillkoppling. Ökar säkerheten i förarens vardag och minskar potentiella reparationskostnader.

save time icon

Sparar tid

Sensorer på dragstången guidar föraren via ljudsignaler inne i hytten till en snabb och säker tillkoppling, utan att han eller hon behöver lämna hytten. 

icon driver

Trygghet för föraren

VBG Driver Assist stöttar föraren vid backning. Systemet guidar till rätt position vid tillkoppling och varnar för överknytning. Funktionerna minskar risker och bidrar till en tryggare arbetsmiljö för föraren.

 

 

icon less repair cost

Minskade reparationskostnader

Systemet signalerar i god tid för att föraren ska kunna upptäcka och häva situationer som kan skada fordonsekipaget. VBG Driver Assist bidrar till minskade reparationskostnader.

Varnar för överknytning

VBG Driver Assist varnar föraren vid backning via ljudsignaler i hytten när systemet upptäcker risk för överknytning av fordonsekipaget. Ljudsignalerna startar vid 40 graders vinkel och slutar med en konstant ton när maximalt vinkelutslag uppnåtts. Denna vinkel bestäms vid installation av systemet och kan variera utefter vad aktuellt fordon tillåter. Knytningsvarningen är aktiv endast under backning.

Läs mer om systemet

Guidar vid tillkoppling

Systemets radarsensorer känner av dragstångens position och guidar föraren till en snabb och säker tillkoppling. Föraren behöver inte ens lämna lastbilshytten utan kan i lugn och ro fokusera på rätt saker.

Läs mer om systemet

Ljudsignalerna vid risk för överknytning hjälper till vid vändningar på trånga ytor vid exempelvis avläggen. Det är ett bra stöd för oss i skogsbranchen. Det blir tryggare och mindre oro för skador. Vid körning på ojämna och smala vägar och i skiftande väderförhållanden finns det alltid en risk att råka ut för skador. Att köra fast i lera, vika ner släpet i diken är bara några av de risker man alltid är beredd på. Alla system som kan bidra till en tryggare arbetsmiljö är bra.

 

Ari-Pekka Sinerva – Aldegrens Transport

Jag kan inte tänka mig att köra min lastbil utan VBG Driver Assist längre. Jag har vant mig vid stödet jag får och kan slappna av mer i jobbet. Ljudindikeringen i hytten fungerar väldigt bra, med rätt ljudnivå och anvisningar som är enkla att förstå. Systemet ger mig ett lugn som jag uppskattar väldigt mycket.

 

Jonny Andersson – Andersson & Wernlund AB

Användningsområden

NARROW AREAS

Trånga utrymmen

VBG Driver Assist hjälper föraren vid backning. För att kunna häva en påbörjad backning som inte går enligt plan på begränsade manövreringsytor ställs stora krav på föraren. Systemet assisterar föraren mot rätt riktning vid första försöket. 

FREIGHT TERMINALS

Godsterminaler

Hämtning och lämning av last på godsterminaler kräver stor uppmärksamhet av föraren då det är många fordon i rörelse samtidigt. Vid backning på godsterminaler bidrar VBG Driver Assist till trygghet för både föraren och terminalens personal.

UNEVEN GROUND

Ojämn mark

På byggarbetsplatser, grusvägar, grustag och liknande områden är marken oftast ojämn, vilket försvårar tillkoppling av efterfordon. Med VBG Driver Assist förenklas denna process avsevärt, vilket ökar säkerheten och effektiviserar förarens arbete.

FOREST

Skog

VBG Driver Assist guidar förare som ska hämta och lämna vid skogstransporter. Utmaningen med ojämn mark och svårmanövrerade ytor i skogen kan ställa till det vid tillkoppling. Assistansen från systemet ger föraren bättre förutsättningar att undvika risker som uppkommer vid skogstransporter.

trucks connected to cloud

Möjligheter i framtiden

Tillsammans med dig utvecklar vi innovativa lösningar för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Vi har många idéer men vill gärna veta vilka möjligheter du ser för hur Driver Assist kan utvecklas framöver. Har du tankar, idéer eller frågor om detta så hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss
Den här webbplatsen sparar cookie-filer på din dator för att samla information om hur webbplatsen används och för att lagra dina preferenser. Läs mer om cookies här. Genom att gå vidare in på sidorna accepterar du cookies.