Centralt monterad dragbalk

Dragbalk

Skruvsats

Mellanlägg

Tillbehör

Tillval