Invändigt monterad dragbalk

Dragbalk

Skruvsats

Mellanlägg

Tillval