Hållare för elkontakt handske


Artikel nr

Vid parkering av släpvagn är det viktigt att inte kablage/ elkontakt ligger på marken då smuts skapar funktionsproblem vid sammankoppling.