Dragbalkshylsa

SP_VBG Drawbeam sleeve_09-125700.png

Dragbalkshylsa
Artikel nr 09-125700

till VBG 795VR-1/2/3, 590VR- 1/2/3 inkl. 09-125400, 09-125500, 05-063400 och 09-178400

Tekniska data

 

Specifikationer

Vikt 13,5 kg

Passar till