Slitklack

SP_VBG Wear plate_09-066100.png

Slitklack
Artikel nr 09-066100

Slitklacken är en viktig del av släpvagnskopplingen för att kunna koppla till släpet på ett säkert sätt. Den gör också att du får rätt slitagebild på kopplingsbulten och minskar slitaget på dragöglan. En slitklack från VBG är enkel att byta ut. Du kan lätt avläsa när det är dags att byta ut den genom att titta på slitageindikeringen som finns på varje slitklack från VBG.

Artikel nr 09-066100 består av 1 st slitklack.

DET LÖNAR SIG ATT BYTA SLITKLACKAR

VBG:s slitklackar är utvecklade för att under lång tid göra ditt ägande så bekymmersfritt som möjligt. Precis som alla reservdelar från VBG är även slitklackarna framtagna för optimal anpassning till kopplingssystemet genom materialval, härdning och ytbehandling.

 

Att ersätta en utsliten slitklack är en säkerhetsåtgärd för dig och ditt fordon. Dessutom undviker du långdragna och krångliga till- och frånkopplingar genom att ha en fungerande slitklack. För att kopplingens certifiering för R55, ska fortsätta gälla vid reparation eller service krävs det att reservdelen är en originalprodukt från VBG.

 

Tekniska data

 

Specifikationer

Vikt 1 kg

Passar till