VBG Knytningsvarning

VBG knytningsvarningssystem varnar föraren när risk för överknytning uppkommer. Systemet ökar säkerheten för förare och medtrafikanter samt minskar risken för kostsamma skador på fordonsekipaget. Systemet fungerar för släpvagn, släpkärra och dolly. Detta system innehåller endast funktion för knytningsvarning.
Jackknifing illustration

Varnar för överknytning

När risk för överknytning uppkommer varnar systemet föraren i god tid via ljudsignaler i hytten. Föraren hinner då parera och häva situationen. Ljudsignalen startar vid 40 graders vinkel och ökar i frekvens ju närmare knytningsvinkeln ekipaget befinner sig. När maximalt vinkelutslag har uppnåtts övergår ljudsignalen till en konstant ton. Vinkelns gradtal bestäms antingen direkt vid installation av systemets ingående komponenter eller i efterhand hos kunden. Knytningsvarningen är aktiv endast under backning.

DSM JK+DA 28-118100+28-116300_4231x3665

KOMPONENTERNA SOM INGÅR I SYSTEMET:

   • 2st DSM:er (Drawbar Sensing Module) som beräknar dragstångens position.

   • 2st Skyddsplåtar som skyddar DSM:erna på baksidan

   • 6st reflektorer som sätts på dragstången, 3 på vardera sida.

   • 1st limtub Sikaflex 291i för fastsättning av reflektorer.

   • 1st kablage för inkoppling av DSM:er till VBG:s el-arkitektur.

   • 1st kabel som kopplas in till BCM (under instrumentpanelen) för att få backsignal till systemet.

   • 1st högtalare för röstguidning och ljudsignaler.

   • 1st magnet som används vid systeminställning.

OBS! Konsoler för fastsättning av DSM:er väljs separat då dessa är anpassade efter typ av gavel. Se produktlistan.

Dokumentation / Manualer

 

Saknar du ett visst dokument?