VBG framtid

Framtidssäkrad säkerhet

Digital kommunikation och säkerhetsfunktioner som bygger på sensorteknologi och mjukvara ger stor flexibilitet. Befintliga funktioner kan förbättras genom uppdatering av mjukvaran och helt nya funktioner kan läggas till i den befintliga kopplingsutrustningen. Den digitala tekniken ökar därför produktens livslängd och möjliggör att addera relevanta funktioner också i framtiden.