Så här väljer du rätt skruvlängd 

 

Principen för att beräkna korrekt skruvlängd är enkel: När allt är hopskruvat ska skruven sticka ut minst en millimeter utanför muttern.

 

Den minsta tillåtna skruvlängden är alltså den sammanlagda tjockleken för all hopskruvad plåt + mutterns längd + en extra millimeter.

 

Räkneexempel: Dragbalk 10 mm + gavel 10 mm + mellanlägg 8 mm + konsol 6 mm + mutter 20 mm + en utstickande millimeter = minsta skruvlängd, 55 mm.


Den ogängade delen av skruven får maximalt vara den sammanlagda plåttjockleken minus två millimeter (för att säkerställa att hela muttern verkligen tar i skruvgängor).

 

Räkneexempel: Dragbalk 10 mm + gavel 10 mm + mellanlägg 8 mm + konsol 6 mm – 2 mm = maximalt tillåten ogängad del, 32 mm.

 

I det här fallet måste du alltså välja en skruv som är minst 55 mm lång och vars ogängade del är 32 mm eller kortare.

 

 

Vilken är godstjockleken?

Aktuell godstjocklek hittar du i informationsritningen eller monteringsanvisningen för respektive produkt. I nedanstående tabell hittar du godstjockleken för våra vanligaste produkter.

Produktkategori

Produkt Godstjocklek (mm) Vanligt förekommande mellanlägg (om ramen saknar innerliner) (mm)

Dragbalk

     

 

Dragbalk DB 75V-2, -3 och C7 10  
  CMS 63V/EU Scania 10 8
  CMS 63V/EU Volvo 10 10
  CMS DBI Scania 12 8
  CMS DBI Volvo/RVI 12 10
  CMS DBI Mercedes 12 7
  CMS DBI MAN 12  7
  CMS DBI Iveco 12 7
  CMS DBI DAF 12 10
  CMS MFC Scania 10 8
  CMS MFC Volvo/RVI 10 10
  CMS MFC Mercedes 10 7
  CMS MFC MAN 10 7
  CMS MFC Iveco 10 7
  CMS MFC DAF 10 10
  AMS MFC Scania 10 8
  AMS MFC Volvo/RVI 10 10
  AMS MFC Mercedes 10 7
  AMS MFC MAN 10 7
  AMS MFC Iveco 10 7
  AMS MFC DAF 10 10
Gavel till dragbalk      
  Alla dragbalksgavlar (utom EDMS = 12mm) 10  
  EDMS  12  
Gavel till underkörningsskydd      
  Fasta gavlar u-skydd (R58.03) 10  
  Fasta gavlar u-skydd (R58.02) 8  
  Avtagbar gavel för u-skydd 10  
  Fällbar EUF 180 15+24* (* 80 mm stamskruv måste användas!)
  Fällbar EUF-2 10  
  Fällbar EUFA 8  
  Bakåtflyttad UPS-180 8  
  Bakåtflyttad UPSO-2 8  
  Bakåtflyttad UPS-2 8  
Mellanlägg Finns i olika tjocklek 1, 2, 5, 8,  eller 10  
Konsol Varierar med tillverkare och typ n  
Den här webbplatsen sparar cookie-filer på din dator för att samla information om hur webbplatsen används och för att lagra dina preferenser. Läs mer om cookies här. Genom att gå vidare in på sidorna accepterar du cookies.