VBG Performance Value Calculator

VBG
Performance Value
Calculator

Laske
Suoritusarvojen laskeminen
Vetolaitteiston arvioiminen

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Valitse yhdistelmä

Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Vetoauto + puoliperävaunu
Vetoauto + puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu
Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna)
Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna)

Erikoispitkät ajoneuvoyhdistelmät

Seuraavia yhdistelmiä voidaan käyttää paikallisesti seuraavilla markkinoilla kansallisten säännösten mukaisesti.

Suomi
Vetoauto + puoliperävaunu + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Vetoauto + puoliperävaunu + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + varsinainen linkkiperävaunu nivelletyllä vetoaisalla + puoliperävaunu
Kuorma-auto + varsinainen linkkiperävaunu nivelletyllä vetoaisalla + puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu
Ruotsi
Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu
Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla

Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla detailed Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla coupling Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla main Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla tradeoff

D-arvo on viitearvo kuorma-auton ja perävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle.

Valitsemasi vetolaitteiston D-arvon on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien hyväksytyt suoritusarvot löytyvät joko komponentin tyyppikilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden hyväksytyt suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.eu/fi.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkki Kuorma-auto
Vetokytkin Kuorma-auto
Vetoaisa Perävaunu

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla

Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla detailed Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla coupling Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla main Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla tradeoff

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja kiinteällä vetoaisalla varustetun keskiakseliperävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän. 

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien hyväksytyt suoritusarvot löytyvät joko komponentin tyyppikilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden hyväksytyt suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.eu/fi.

Laskelma perustuu S-arvoon 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkki Kuorma-auto
Vetokytkin Kuorma-auto
Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Vetoauto + puoliperävaunu

Vetoauto + puoliperävaunu detailed Vetoauto + puoliperävaunu coupling Vetoauto + puoliperävaunu main Vetoauto + puoliperävaunu tradeoff

D-arvo on viitearvo vetopöydän ja puoliperävaunun välisen kytkennän vaakasuoralle voimalle.

Tässä ajoneuvoyhdistelmässä otetaan huomioon suurin sallittu vetopöytäkuorma, jota saattaa rajoittaa vetoauton suurin sallittu arvo, puoliperävaunun suurin sallittu arvo sekä kiinteän tai siirrettävän vetopöydän suurin sallittu arvo.

Valitsemasi vetolaitteiston D-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän. 

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu

Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu detailed Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu coupling Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu main Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu tradeoff

D-arvo on viitearvo vetopöydän ja puoliperävaunun välisen kytkennän vaakasuoralle voimalle.

D on viitearvo kääntöpöydän kytkentäpisteelle.

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja kiinteällä vetoaisalla varustetun dollyn väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. 

Valitun vetovarustuksen ilmoitettujen Dc- ja V-suoritusarvojen tulee ylittää laskennan kautta saadut vaaditut suoritusarvot. Jos dolly taas on varustettu nivelletyllä vetoaisalla, tulee vetovarustuksen ilmoitetun D-arvon ylittää laskennan kautta saadun Dc-arvo vaatimuksen. 

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien hyväksytyt suoritusarvot löytyvät joko komponentin tyyppikilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden hyväksytyt suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.eu/fi.

Laskelma perustuu S-arvoon 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkki Kuorma-auto
Vetokytkin Kuorma-auto
Vetosilmukka Dolly

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla

Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla detailed Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla coupling Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla main Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla tradeoff

Dc-arvo on viitearvo puoliperävaunun ja kiinteällä vetoaisalla varustetun keskiakseliperävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien hyväksytyt suoritusarvot löytyvät joko komponentin tyyppikilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden hyväksytyt suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.eu/fi.

Laskelma perustuu S-arvoon 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkki puoliperävaunu
Vetokytkin puoliperävaunu
Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu

Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu detailed Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu coupling Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu main Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu tradeoff

Dc-arvo on viitearvo puoliperävaunun ja kiinteällä vetoaisalla varustetun dollyn väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Valitun vetovarustuksen ilmoitettujen Dc- ja V-suoritusarvojen tulee ylittää laskennan kautta saadut vaaditut suoritusarvot. Jos dolly taas on varustettu nivelletyllä vetoaisalla, tulee vetovarustuksen ilmoitetun D-arvon ylittää laskennan kautta saadun Dc-arvo vaatimuksen. 

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien hyväksytyt suoritusarvot löytyvät joko komponentin tyyppikilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden hyväksytyt suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.eu/fi.

Laskelma perustuu S-arvoon 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkki puoliperävaunu
Vetokytkin puoliperävaunu
Vetosilmukka Dolly

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla

Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla detailed Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla coupling Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla main Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla tradeoff

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja kiinteällä vetoaisalla varustetun keskiakseliperävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien hyväksytyt suoritusarvot löytyvät joko komponentin tyyppikilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden hyväksytyt suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.eu/fi.

Laskelma perustuu S-arvoon 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot
A - Vetopalkki Kuorma-auto
A - Vetokytkin Kuorma-auto
A - Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu 1
B - Vetopalkki Keskiakseliperävaunu 1
B - Vetokytkin Keskiakseliperävaunu 1
B - Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu 2

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna)

Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna) detailed Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna) coupling Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna) main Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna) tradeoff

D-arvo on viitearvo vetopöydän ja puoliperävaunun välisen kytkennän vaakasuoralle voimalle.

Tässä ajoneuvoyhdistelmässä otetaan huomioon suurin sallittu vetopöytäkuorma, jota saattaa rajoittaa vetoauton suurin sallittu arvo, puoliperävaunun suurin sallittu arvo sekä kiinteän tai siirrettävän vetopöydän suurin sallittu arvo.

Valitsemasi vetolaitteiston D- ja U-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Vetoauto + puoliperävaunu + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla

Vetoauto + puoliperävaunu + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla detailed Vetoauto + puoliperävaunu + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla coupling Vetoauto + puoliperävaunu + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla main Vetoauto + puoliperävaunu + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla tradeoff

D-arvo on puoliperävaunun ja varsinaisen nivelöidyllä vetoasialla varustetun perävaunun välisen vaakasuuntaisen voiman viitearvo.

Tässä ajoneuvoyhdistelmässä otetaan huomioon suurin sallittu vetopöytäkuorma, jota saattaa rajoittaa niin kuorma-auton suurin sallittu arvo, puoliperävaunun suurin sallittu arvo sekä kiinteän tai siirrettävän vetopöydän suurin sallittu arvo.

Vetovarustus joka valitaan, tulee olla samoilla tai korkeammilla D- ja U-arvoilla, kuin ko. ajoneuvoyhdistelmän lasketut suoritusarvovaatimukset.

HUOM! Tässä ilmoitetut laskennalliset arvot ovat voimassa vain tälle 3 ajoneuvon moniperävaunulliselle yhdistelmälle.

Jos tämän yhdistelmän eri ajoneuvoja käytetään myös erikseen, yhdistelmissä jossa on vähemmän ajoneuvoja (vähemmän kytkentäpisteitä) ovat suoritusarvovaatimukset huomattavasti korkeammat!

Tämän takia on tärkeää, että jokainen suunniteltu ajoneuvoyhdistelmä, johon ko. ajoneuvot kuuluvat, lasketaan erikseen ennen lopullista vetolaitevarustuksen valintaa.

 

Suorita laskenta myös alla mainituille ajoneuvoyhdistelmille

Perusta vetolaitevalintasi aina sen ajoneuvoyhdistelmän mukaan joka edellyttää korkeimmat suoritusarvot.

Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Vetoauto + puoliperävaunu + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu
Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu
Vetoauto + puoliperävaunu
Vetoauto + puoliperävaunu
Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna)
Vetoauto + linkkiperävaunu + puoliperävaunu (B-juna)
Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + varsinainen linkkiperävaunu nivelletyllä vetoaisalla + puoliperävaunu

Kuorma-auto + varsinainen linkkiperävaunu nivelletyllä vetoaisalla + puoliperävaunu detailed Kuorma-auto + varsinainen linkkiperävaunu nivelletyllä vetoaisalla + puoliperävaunu coupling Kuorma-auto + varsinainen linkkiperävaunu nivelletyllä vetoaisalla + puoliperävaunu main Kuorma-auto + varsinainen linkkiperävaunu nivelletyllä vetoaisalla + puoliperävaunu tradeoff

D-arvo on kuorma-auton ja varsinaisen linkin ja varsinaisen linkin sekä puoliperävaunun välisen vaakasuuntaisen voiman viitearvo.

Tässä ajoneuvoyhdistelmässä otetaan huomioon suurin sallittu vetopöytäkuorma, jota saattaa rajoittaa niin kuorma-auton suurin sallittu arvo, puoliperävaunun suurin sallittu arvo ja kiinteän tai siirrettävän vetopöydän suurin sallittu arvo.

Vetovarustus joka valitaan, tulee olla samoilla tai korkeammilla D- ja U-arvoilla, kuin ko. ajoneuvoyhdistelmän lasketut suoritusarvovaatimukset.

HUOM! Tässä ilmoitetut laskennalliset arvot ovat voimassa vain tälle 3 ajoneuvon moniperävaunulliselle yhdistelmälle.

Jos tämän yhdistelmän eri ajoneuvoja käytetään myös erikseen, yhdistelmissä jossa on vähemmän ajoneuvoja (vähemmän kytkentäpisteitä) ovat suoritusarvovaatimukset huomattavasti korkeammat!

Tämän takia on tärkeää, että jokainen suunniteltu ajoneuvoyhdistelmä, johon ko. ajoneuvot kuuluvat, lasketaan erikseen ennen lopullista vetolaitevarustuksen valintaa.

Esimerkiksi D-arvovaatimus ajoneuvoyhdistelmälle kuorma-auto + (ainoastaan) varsinainen linkkiperävaunu lasketaan seuraavasti: kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla.

 

Suorita laskenta myös alla mainituille ajoneuvoyhdistelmille

Perusta vetolaitevalintasi aina sen ajoneuvoyhdistelmän mukaan joka edellyttää korkeimmat suoritusarvot

Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu

Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu detailed Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu coupling Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu main Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu tradeoff

D-arvo on vaakasuuntaisen voiman viitearvo, joka kohdistuu vetopöytien kytkentäpisteisiin.

Dc-arvo on kuorma-auton ja kiinteällä vetoaisalla varustetun dollyn (keskiakseliperävaunu) vaakasuuntaisen voiman viitearvo. Tässä tulee ottaa huomioon myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo.

Valitun vetovarustuksen ilmoitettujen Dc- ja V-suoritusarvojen tulee ylittää laskennan kautta saadut vaaditut suoritusarvot. 

HUOM! Tässä ilmoitetut laskennalliset arvot ovat voimassa vain tälle 4 ajoneuvon moniperävaunulliselle yhdistelmälle.

Jos tämän yhdistelmän eri ajoneuvoja käytetään myös erikseen yhdistelmissä, jossa on vähemmän ajoneuvoja (vähemmän kytkentäpisteitä), ovat suoritusarvovaatimukset huomattavasti korkeammat!

Tämän takia on tärkeää, että jokainen suunniteltu ajoneuvoyhdistelmä, johon ko. ajoneuvot kuuluvat, lasketaan erikseen ennen lopullista vetolaitevarustuksen valintaa

 

truck_linktrailer_illustration

Esimerkiksi Dc- ja V-arvojen laskelma yhdistelmälle, jossa on ainoastaan kuorma-auto + dolly + B-linkki lasketaan seuraavasti; kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu.

 

 

Suorita laskenta myös alla mainituille ajoneuvoyhdistelmille

Perusta vetolaitevalintasi aina sen ajoneuvoyhdistelmän mukaan, joka edellyttää korkeimmat suoritusarvot.

Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu

Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu detailed Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu coupling Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu main Vetoauto + puoliperävaunu + dolly + puoliperävaunu tradeoff

Dc-arvo on viitearvo puoliperävaunun ja kiinteällä vetoaisalla varustetun dollyn väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Valitun vetovarustuksen ilmoitettujen Dc- ja V-suoritusarvojen tulee ylittää laskennan kautta saadut vaaditut suoritusarvot. 

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien hyväksytyt suoritusarvot löytyvät joko komponentin tyyppikilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden hyväksytyt suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.eu/fi.

Laskelma perustuu S-arvoon 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkki puoliperävaunu
Vetokytkin puoliperävaunu
Vetosilmukka Dolly

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu

Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu detailed Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu coupling Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu main Kuorma-auto + dolly + B-linkkiperävaunu -puoliperävaunu tradeoff

D-arvo on vaakasuuntaisen voiman viitearvo, joka kohdistuu vetopöytien kytkentäpisteisiin.

Dc-arvo on kuorma-auton ja kiinteällä vetoaisalla varustetun dollyn (keskiakseliperävaunu) vaakasuuntaisen voiman viitearvo. Tässä tulee ottaa huomioon myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo.

Valitun vetovarustuksen ilmoitettujen Dc- ja V-suoritusarvojen tulee ylittää laskennan kautta saadut vaaditut suoritusarvot. 

HUOM! Tässä ilmoitetut laskennalliset arvot ovat voimassa vain tälle 4 ajoneuvon moniperävaunulliselle yhdistelmälle.

Jos tämän yhdistelmän eri ajoneuvoja käytetään myös erikseen yhdistelmissä, jossa on vähemmän ajoneuvoja (vähemmän kytkentäpisteitä), ovat suoritusarvovaatimukset huomattavasti korkeammat!

Tämän takia on tärkeää, että jokainen suunniteltu ajoneuvoyhdistelmä, johon ko. ajoneuvot kuuluvat, lasketaan erikseen ennen lopullista vetolaitevarustuksen valintaa

 

truck_linktrailer_illustration

Esimerkiksi Dc- ja V-arvojen laskelma yhdistelmälle, jossa on ainoastaan kuorma-auto + dolly + B-link lasketaan seuraavasti; kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu.

 

 

Suorita laskenta myös alla mainituille ajoneuvoyhdistelmille

Perusta vetolaitevalintasi aina sen ajoneuvoyhdistelmän mukaan, joka edellyttää korkeimmat suoritusarvot.

Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + varsinainen perävaunu nivelletyllä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla + keskiakseliperävaunu kiinteällä vetoaisalla
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Kuorma-auto + dolly + puoliperävaunu
Anna ajoneuvon arvot
Anna sertifioidut suoritusarvot

TRADE-OFF DC vs. V

MIKÄ ON TRADE-OFF LASKENTA?

 

 

Komponentilla, johon kohdistuu ainoastaan vaakasuuntaisia voimia, on hyväksytty suoritusarvo Dcert. Jos samaan komponenttiin kohdistuu myös pystysuuntaisia voimia (kiinteä vetoaisa), sen suoritusarvo vaaka-akselilla pienenee. Tämän vuoksi komponentilla on hyväksytyt suoritusarvot myös tälle tilanteelle Vcert ja Dc-cert.

Dcert- ja Dc-cert-arvon välinen suoritusarvoero on kompromissi, ”trade-off”. Vetolaitteen korkeammalla hyväksytyllä V-arvolla voidaan kompensoida sen matalampaa Dc-arvoa. Tämä tarkoittaa, että hyväksyttyä arvoa pienempi V-arvo voidaan sallia niin, että komponenttia voidaan käyttää ilman riskiä edellyttäen, että laskennallinen V-arvo vaatimus ei ylitä Vlimitiä.

Tällaisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseksi tarvitaan todistus, joka osoittaa, että trade-off on mahdollinen ja vetolaitteiston suorituskyky on riittävä.

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Laitteisto VIN 3
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatin lähetys:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatin lähetys:

Olet tilannut sertifikaatin

Tiedot tarkistetaan manuaalisesti, joten sinun on hyväksyttävä tietty toimitusaika ennen sertifikaatin saamista.

Tämä sivusto tallentaa evästetiedostoja tietokoneellesi kerätäkseen tietoa verkkosivuston käytöstä ja tallentaakseen valintasi. Lue lisää evästeistä täältä. Jatkamalla sivuille hyväksyt evästeet.