VBG Performance Value Calculator

VBG
Performance Value
Calculator

Suoritusarvojen laskeminen
Vetolaitteiston arvioiminen

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Valitse yhdistelmä

Kuorma-auto + perävaunun nivelletty vetoaisa
Kuorma-auto + perävaunun nivelletty vetoaisa
Kuorma + perävaunu jäykkä vetoaisa
Kuorma + perävaunu jäykkä vetoaisa
Veturi + puoliperävaunu
Veturi + puoliperävaunu
Kuorma-auto + apuvaunu + puoliperävaunu
Kuorma-auto + apuvaunu + puoliperävaunu
Veturi + puoliperävaunu + perävaunu jäykkä vetoaisa
Veturi + puoliperävaunu + perävaunu jäykkä vetoaisa
Veturi + puoliperävaunu + apuvaunu + puoliperävaunu
Veturi + puoliperävaunu + apuvaunu + puoliperävaunu
Kuorma-auto + perävaunu jäykkä vetoaisa + perävaunu jäykkä vetoaisa
Kuorma-auto + perävaunu jäykkä vetoaisa + perävaunu jäykkä vetoaisa
Veturi + linkkivaunu + puoliperävaunu (B-juna)
Veturi + linkkivaunu + puoliperävaunu (B-juna)

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + perävaunun nivelletty vetoaisa

D-arvo on viitearvo kuorma-auton ja perävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle.

Valitsemasi vetolaitteiston D-arvon on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien sertifioidut suoritusarvot löytyvät joko komponentin arvokilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden sertifioidut suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.se.

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkit Kuorma-auto
kN
Vetokytkin Kuorma-auto
kN
Vetoaisa Perävaunu
kN

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma + perävaunu jäykkä vetoaisa

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja jäykällä vetoaisalla varustetun perävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän. 

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien sertifioidut suoritusarvot löytyvät joko komponentin arvokilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden sertifioidut suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.se.

Laskelma perustuu S-arvo 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
metriä
metriä
m/s2
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkit Kuorma-auto
kN
kN
kN
Vetokytkin Kuorma-auto
kN
kN
kN
Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu
kN
kN
kN

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Veturi + puoliperävaunu

D-arvo on viitearvo veturin ja puoliperävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle.

Tällä yhdistelmällä on huomioitava suurin olkatappipaino, jota voivat rajoittaa sekä veturin kokonaispaino, puoliperävaunun suurin olkatappipaino että kiinteän tai siirrettävän kääntöpöydän suurin olkatappipaino.

Valitsemasi vetolaitteiston D-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän. 

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
tonnia
Anna sertifioidut suoritusarvot

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + apuvaunu + puoliperävaunu

D-arvo on viitearvo kuorma-auton ja perävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle.

D on viitearvo kääntöpöydän kytkentäpisteelle.

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja jäykällä vetoaisalla varustetun apuvaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. 

Valitun vetolaitteiston Dc- ja V-suoritusarvojen on jäykällä vetoaisalla varustetulle apuvaunulle oltava suurempia kuin lasketut arvot. Nivelletyllä vetoaisalla varustetulle apuvaunulle vetolaitteiston D-suoritusarvon on oltava suurempi kuin laskettu Dc-arvo. 

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien sertifioidut suoritusarvot löytyvät joko komponentin arvokilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden sertifioidut suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.se.

Laskelma perustuu S-arvo 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
metriä
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkit Kuorma-auto
kN
kN
kN
Vetokytkin Kuorma-auto
kN
kN
kN
Vetosilmukka Apuvaunu
kN
kN
kN

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Veturi + puoliperävaunu + perävaunu jäykkä vetoaisa

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja jäykällä vetoaisalla varustetun perävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien sertifioidut suoritusarvot löytyvät joko komponentin arvokilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden sertifioidut suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.se.

Laskelma perustuu S-arvo 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
metriä
metriä
m/s2
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkit puoliperävaunu
kN
kN
kN
Vetokytkin puoliperävaunu
kN
kN
kN
Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu
kN
kN
kN

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Veturi + puoliperävaunu + apuvaunu + puoliperävaunu

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja jäykällä vetoaisalla varustetun perävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Valitun vetolaitteiston Dc- ja V-suoritusarvojen on jäykällä vetoaisalla varustetulle apuvaunulle oltava suurempia kuin lasketut arvot. Nivelletyllä vetoaisalla varustetulle apuvaunulle vetolaitteiston D-suoritusarvon on oltava suurempi kuin laskettu Dc-arvo. 

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot. Vetolaitteiston komponenttien sertifioidut suoritusarvot löytyvät joko komponentin arvokilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden sertifioidut suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.se.

Laskelma perustuu S-arvo 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
metriä
Anna sertifioidut suoritusarvot
Vetopalkit puoliperävaunu
kN
kN
kN
Vetokytkin puoliperävaunu
kN
kN
kN
Vetosilmukka Apuvaunu
kN
kN
kN

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Kuorma-auto + perävaunu jäykkä vetoaisa + perävaunu jäykkä vetoaisa

Dc-arvo on viitearvo kuorma-auton ja jäykällä vetoaisalla varustetun perävaunun väliselle vaakasuoralle voimalle. Tässä on huomioitava myös pystysuuntaiset voimat. V-arvo on pystysuuntaisen voiman viitearvo. Tämä arvo poikkeaa ilmajousitettujen ja muuntyyppisellä jousituksella varustettujen ajoneuvojen välillä.

Valitsemasi vetolaitteiston Dc- ja V-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Yhdistelmän arvioimiseksi sinun on määritettävä toisaalta ajoneuvon arvot ja toisaalta vetolaitteiston jokaisen yksittäisen komponentin suoritusarvot.

Vetolaitteiston komponenttien sertifioidut suoritusarvot löytyvät joko komponentin arvokilvestä tai sen dokumentaatiosta. Tuotteiden sertifioidut suoritusarvot on ilmoitettu myös osoitteessa vbg.se.

Laskelma perustuu S-arvo 1000 kg.

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
tonnia
metriä
metriä
metriä
metriä
metriä
m/s2
m/s2
Anna sertifioidut suoritusarvot
A - Vetopalkit Kuorma-auto
kN
kN
kN
A - Vetokytkin Kuorma-auto
kN
kN
kN
A - Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu 1
kN
kN
kN
B - Vetopalkit Keskiakseliperävaunu 1
kN
kN
kN
B - Vetokytkin Keskiakseliperävaunu 1
kN
kN
kN
B - Vetosilmukka Keskiakseliperävaunu 2
kN
kN
kN

Suoritusarvojen laskeminen

Vetolaitteiston arvioiminen

Veturi + linkkivaunu + puoliperävaunu (B-juna)

D-arvo on viitearvo veturin ja puoliperävaunujen väliselle vaakasuoralle voimalle.

Tällä yhdistelmällä on huomioitava suurin olkatappipaino, jota voivat rajoittaa sekä veturin kokonaispaino, puoliperävaunun suurin olkatappipaino että kiinteän tai siirrettävän kääntöpöydän suurin olkatappipaino.

Valitsemasi vetolaitteiston D- ja U-arvojen on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin lasketun ajoneuvoyhdistelmän.

Anna ajoneuvon arvot
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
tonnia
Anna sertifioidut suoritusarvot

TRADE-OFF DC vs. V

Mikä on kompromissi-laskenta?

 

 

Komponentilla, johon kohdistuu ainoastaan vaakasuuntaisia voimia, on sertifioitu suoritusarvo tälle (Dcert). Jos samaan komponenttiin kohdistuu myös pystysuuntaisia voimia (jäykkä vetoaisa), sen suoritusarvo vaaka-akselilla pienenee. Komponentilla on sertifioidut suoritusarvot myös tälle tilanteelle (Vcert ja Dc-cert).

Dcert- ja Dc-cert-arvon välinen suoritusarvoero on kompromissi, ”trade-off”. Tämä tarkoittaa, että sertifioitua arvoa pienempi V-arvo voidaan sallia niin, että komponenttia voidaan käyttää ilman riskiä edellyttäen, että laskettu V-arvo ei ylitä Vlimit-arvoa.

För att få köra med den här kombinationen behöver du ett intyg som visar att det går att göra en trade-off och att kopplingsutrustningen därmed håller tillräckliga prestanda.

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatti lähetetty:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatti lähetetty:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatti lähetetty:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatti lähetetty:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatti lähetetty:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 2
Sertifikaatti lähetetty:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Laitteisto VIN 1
Laitteisto VIN 2
Laitteisto VIN 3
Sertifikaatti lähetetty:

Sertifikaatin tilaaminen

VBG todistaa sertifikaatilla, että nykyisen vetolaitteistosi suorituskyky on riittävä ilmoitetulle yhdistelmälle.

Todistus voidaan antaa vain VBG Group -tuotteille.

Anna VIN-numero:
Anna VBG osanro:
Sertifikaatti lähetetty:

Olet tilannut sertifikaatin

Tiedot tarkistetaan manuaalisesti, joten sinun on hyväksyttävä tietty toimitusaika ennen sertifikaatin saamista.

Unable to load file: Could not find a part of the path 'D:\Websites\www.vbg.eu\ContentAssets\img\cookeconsent-icon.svg'.
Tämä sivusto tallentaa evästetiedostoja tietokoneellesi kerätäkseen tietoa verkkosivuston käytöstä ja tallentaakseen valintasi. Lue lisää evästeistä täältä. Jatkamalla sivuille hyväksyt evästeet.