Kytkimen kita VBG 750V, VBG 750V-3

SP_VBG 750V Coupling jaw_09-067000.png

Kytkimen kita VBG 750V, VBG 750V-3
Tuotenro 09-067000

Tekniset tiedot

 

Erittelyt

Paino 34,2 kg