Mellomlegg 150 - DB-C7

Mellomlegg 150 2mm
Det. nr. 20-150100

Ved valg av mellomlegg mellom gavl og trekkbjelke tillates maksimalt 2 stk. mellomlegg på hver side, med maksimal total tykkelse på 20 mm.