Mellomlegg 180 60/45 - DB-C7

Mellomlegg 180 60/45 1mm
Det. nr. 20-109600

Ved valg av mellomlegg mellom gavl og trekkbjelke tillates maksimalt 2 stk. mellomlegg på hver side, med maksimal total tykkelse på 20 mm.