VBG Trekkbjelke DB-C7


Det. nr.

DB C7 er en biltilpasset trekkbjelke for sentralt eller halvt underliggende montering. Den leveres med hullbilde i samsvar med lastebilprodusentens spesifikasjoner og krav, noe som sparer tid og kostnader ved montering.
Trekkbjelke DB C7 kan monteres i tre ulike høyder hvor alle posisjoner i chassisrammen kan utnyttes: en posisjon for sentral montering og to for halvt underliggende. Det gir økt fleksibilitet og gjør påbyggingsarbeidet enklere, raskere og mer kostnadseffektivt.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?