VBG Gavl - Trekkbjelke - EDS


Det. nr.

Gavlsettet EDS er beregnet for halvt underliggende montering av trekkbjelke.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?

Passer til trekkbjelke