Mellomlegg 50/40 - DB-C7 / DB75V-3


Det. nr.

Ved valg av mellomlegg mellom gavl og trekkbjelke tillates maksimalt 2 stk. mellomlegg på hver side, med maksimal total tykkelse på 20 mm.