Mellomlegg 50/40 - DB-C7 / DB75V-3

Mellomlegg 50/40 1mm
Det. nr. 20-150500

Ved valg av mellomlegg mellom gavl og trekkbjelke tillates maksimalt 2 stk. mellomlegg på hver side, med maksimal total tykkelse på 20 mm.