VBG Trekkbjelke DB 75V-2


Det. nr.

Trekkbjelke DB 75V-2 er tilpasset for tilhengere med høy framaksellast. Den er også egnet for dolly og tunge tilhengere.
En trekkbjelke som krever mindre plass og dermed gjør det mulig med alternativ plassering i lengderetningen ved montering i gavlsett for undermontering.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?