R58.03

VBG Gavl - Trekkbjelke Høy montering - EDH-3


Det. nr.

Gavlsettet EDH-3 er ment for helt underliggende høy montering av trekkbjelke DB75V-2.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?