VBG Trekkbjelke TB 30D


Det. nr.

TB 30D er en trekkbjelke for kulekobling alternativt automatisk kobling med plan tilkoblingsflens.
Trekkbjelken kan monteres sentralt i bilrammen, eller helt undermontert sammen med VBGs gavlsett.

Ved bruk med kule eller automatisk kobling skal alltid en forsterkningssett være montert.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?