Vibrablokk

Vibrablokk Ø 32mm L=103 mm
Det. nr. 26-050700

VBG tilhengerdrag er typegodkjente med to innfestingsprinsipper: Vibrablock og Briab. Innfestingen er en del av selve tilhengerdraget. Feste som skal sveises på tilhengeren, må bestilles separat.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?