VBG Skruvsats


Artikel nr

Använd alltid rätt typ av skruv och med rätt skruvlängd. Detta är en fråga om säkerhet eftersom felaktig skruvlängd kan påverka hållfastheten i systemet! Välj också skruvar av rätt kvalitet för bästa korrosionsskydd och funktion. VBG:s skruvsatser har en ytbehandling där hänsyn tagits till omgivande material och som ger korrosionsskydd upp till dubbla tiden i saltspraytest jämfört med zink-järn.
skruvar

Skruven är viktig!

Det är mycket viktigt att VBG-systemet monteras med rätt typ av skruv och med rätt skruvlängd. Detta är en fråga om säkerhet eftersom fel skruv kan påverka hållfastheten i systemet!

VBG:s skruvsatser har en ytbehandling där hänsyn tagits till omgivande material och som ger korrosionsskydd upp till dubbla tiden i saltspraytest jämfört med zink-järn.

 

•  Kvalitet 10.9 är zink-aluminium-behandlade för att undvika väteförsprödning.

 

Välj alltid skruv med så liten potentialskillnad som möjligt till omgivande material för att minimera korrosion.

Så här väljer du rätt skruvlängd