Fast monterat

Består av gavlar som enkelt bultas i fordonschassit. På dessa monteras skyddsbalken med ett anpassat fäste. Med en förlängd infästning/arm kan du flytta skyddsbalkens position bakåt. Du kan också välja ett avtagbart underkörningsskydd, som kan lyftas av vid behov.

Gavelsats – montage med VBG DB75V-2 dragbalk (underliggande montage)

Gavelsats – montage med VBG DB75V-3 dragbalk (underliggande montage)

Gavelsats – montage med VBG C7 dragbalk (halvt underliggande montage)

Gavelsats – Montage med VBG C7 dragbalk (centralt montage)

Gavelsats – Montage utan dragbalk

Gavelsats – Trailer

Gavelsats – avtagbart underkörningsskydd

Gavelsats – Special för MFC

Bakåtflyttat montage

Bakåtflyttat montage

Med förlängd infästning/arm kan du flytta underkörningsskyddets position bakåt.

Skyddsbalk

Skyddsbalk

Skyddsbalken tar upp krafterna vid en eventuell krock. Den kan också skadas och behöva bytas vid en kraftig påbackning. VBG:s skyddsbalkar passar för alla olika fordonstyper och finns i olika material, längder och profiler.

Tillbehör