VBG Knytningsvarning

VBG knytningsvarningssystem varnar föraren när risk för överknytning uppkommer. Montering på dragbalk är ett smart alternativ när du vill eftermontera VBG Driver Assist. Dragbalksmonteringen av systemet är också ett alternativ när det inte går att montera DSM:er på befintlig gaveltyp. Detta system innehåller endast funktion för knytningsvarning.
Jackknifing illustration

Varnar för överknytning

När risk för överknytning uppkommer varnar systemet föraren i god tid via ljudsignaler i hytten. Föraren hinner då parera och häva situationen. Ljudsignalen startar vid 40 graders vinkel och ökar i frekvens ju närmare knytningsvinkeln ekipaget befinner sig. Vid montering på dragbalk tillåts max 73 grader i knytningsvinkel. När maximalt vinkelutslag har uppnåtts övergår ljudsignalen till en konstant ton. Vinkelns gradtal bestäms antingen direkt vid installation av systemets ingående komponenter eller i efterhand hos kunden. Knytningsvarningen är aktiv endast under backning.

DSM JK+DA 28-124000+28-124100_4231x3665

KOMPONENTERNA SOM INGÅR I SYSTEMET:

   • 2st DSM:er (Drawbar Sensing Module) som beräknar dragstångens position.

   • 6st reflektorer som sätts på dragstången, 3 på vardera sida.

   • 1st limtub Sikaflex 291i för fastsättning av reflektorer.

   • 1st kablage för inkoppling av DSM:er till VBG:s el-arkitektur.

   • 1st kabel som kopplas in till BCM (under instrumentpanelen) för att få backsignal till systemet.

   • 1st högtalare för röstguidning och ljudsignaler.

   • 1st magnet som används vid systeminställning.

 

VBG Driver assist system

Se filmen VBG Driver Assist

Dokumentation / Manualer

 

Saknar du ett visst dokument?