VBG Dragbalk DB 75V-2

VBG Dragbalk DB 75V-2 L=762
Artikel nr 20-107778

Dragbalk DB 75V-2 är anpassad för släpvagnar med höga framaxellaster. Den är också lämplig för dolly och tunga kärror.
En dragbalk som kräver mindre utrymme och därmed ges alternativ placering i längsled vid montering med gavelsats för undermontage.

Dokumentation / Manualer

 

Saknar du ett visst dokument?