VBG Gavl - Trekkbjelke Medium høy montering - EDM-2

VBG Gavlsats EDM-2 MB 50X45
Det. nr. 21-220578

Gavlsettet EDM-2 er beregnet for helt underliggende montering av trekkbjelke.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?