R58.03

VBG Gavl - Trekkbjelke Høy montering - EDH-2V

VBG Gavlsats EDH2V
Det. nr. 21-134470

Gavlsatsen er beregnet for helt underliggende montering av trekkbjelke, og passer til trekkbjelke DB 75V-2.
Hulldeling i bilramme er 50 mm og hull for M14 skrue.

Leveres i par.

Dokumentasjon/håndbøker

 

Savner du et dokument?